Stress

Kontrakter i musikkbransjen

En enkel oversikt over ulike kontrakter og avtaleformer.

Det finnes egentlig ikke noen standardkontrakter i musikkbransjen. En må alltid ta utgangspunkt i hvert enkelt tilfelle og hva de ulike partene ønsker å oppnå med avtalen.

Jo større risiko og satsing det er snakk om, desto mer detaljert og nøye gjennomtenkt kontrakt bør det være.

Av Fredrik Forssman

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

Dersom en er forholdsvis tidlig i karrieren, er korte og enkle kontrakter noe som gjør at to parter kan komme i gang med et samarbeid, finne ut av ting underveis, for slik å skaffe seg et bedre grunnlag til en mer detaljert avtale.

Det er dumt hvis jussen stopper et potensielt samarbeid før det har startet, samtidig som det er lurt med noen felles kjøreregler og få på plass en forventningsavklaring mellom de ulike partene.

Her får du en enkel oversikt over ulike kontrakter du gjerne vil møte på i musikkbransjen.

Fredrik Forssman har bred erfaring fra musikkfeltet og jobber som faglig ansvarlig for Musikkontoret Nord. Foto: Audun Selnes

Fredrik Forssman har bred erfaring fra musikkfeltet og jobber som faglig ansvarlig for Musikkontoret Nord.
Foto: Audun Selnes

Bandavtale

Det er ryddig å ha en bandavtale som sier noe om hvilke rettigheter og plikter en har innad i et band. Situasjoner kan oppstå hvor det kan bli uklart hvem som har rettigheter til bandnavn, låtmateriale og økonomiske forpliktelser.

For de fleste vil det være en fordel å ha avklart dette på forhånd i tilfelle en konflikt oppstår.

En slik avtale kan også være god å ha om en ønsker å opprette et selskap for bandet. Det viktigste er uansett at medlemmene har en felles enighet om innholdet i avtalen.

Managementavtale

Manageren er artistens nærmeste partner. Men ikke alle artister trenger (eller har råd til) en manager. Kontrakten bør spesifisere de oppgavene manageren skal ta seg av.

Managere har ulik profil. Noen managere har sin styrke i det forretningsmessige, som økonomi og forhandling rundt tredjepartsavtaler for deg som artist med plateselskap, bookingbyrå og musikkforlag. Andre har sin styrke innen promo eller som kreativ bidragsyter til artistens karriere.

Noen viktige punkter:

Produsentavtale

Når du spiller inn musikk i studio sammen med en produsent og/eller fungerer som egen utgiver, bør dere lage en avtale.

Noen viktige punkter:

Platekontrakt

Når det kommer til den tradisjonelle platekontrakten er det to alternativer som er mest brukt i norsk musikkbransje: Lisensavtale og artist/innspillingsavtale.

Vi skal se nærmere på de ulike avtaleformene her.

Lisensavtale

Artister som selv sitter på masterrettighetene (og som typisk har finansiert innspilling og master selv) kan gjennom en lisensavtale gi plateselskapet en lisens til å benytte den til en eller flere utgivelser. En kan se på det som en leieavtale der artisten leier ut rettighetene for en avtalt periode. Lisensen kan være begrenset til enkelte land og territorier. Til gjengjeld mottar artist/mastereier lisensroyalties.

I musikkbransjen snakker en også ofte om en «break even»-avtale, noe som betyr en fordeling (vanligvis 50/50) etter det punktet der inntektene har nedbetalt avtalte kostnader (definert i et av begge parter godkjent budsjett) og prosjektet begynner å gå i pluss.

Noen viktige punkter:

Artist/innspillingsavtale

Åndsverkloven gir artisten enerett til å utnytte fremføringene sine. Gjennom en artistkontrakt overføres disse rettighetene til plateselskapet. Til gjengjeld mottar artisten royalties.

Plateselskapet forplikter seg til å administrere og dekke utgifter til innspilling, trykking, distribusjon og markedsføring og blir vanligvis mastereier.

Noen viktige punkter:

Gi ut selv

Trenger du platekontrakt i dag? Dersom du som artist eller band velger å gi ut musikken din selv trenger du sannsynligvis hjelp til å distribuere den.

Et alternativ til platekontrakt kan være å inngå distribusjonsavtale med selskap og aktører som The Orchard, Indigoboom, Ingrooves, DistroKid og CD Baby for å få musikken din ut til lytterne.

Avtale med PR-selskap

Hvis en for eksempel gir ut musikken sin selv kan det være behov for å leie inn eksterne PR-tjenester. Dette gjør man enten for en avgrenset periode og prosjekt/kampanje, eller med en «retainer»-avtale som betyr en mer langsiktig avtale som går over tid (ofte med en prising per halv- eller helår).

Et markedsføringsbyrå kan hjelpe deg med promostrategi, presse- og markedsplan, presentere deg og musikken din for radio og medier og hjelpe deg med en plan for sosiale medier og digital tilstedeværelse.

Noen viktige punkter:

Avtale om spilleoppdrag

Når det skal settes opp avtale om spillejobber er mye av bookingarbeidet basert på tillit mellom artist og konsertarrangør. Arrangør forventes å ha kunnskap om lokale forhold og kompetansen til å vurdere artistens salgspotensial på det aktuelle spillestedet. Artisten forventes å levere en opptreden som er verdt inngangsbilletten for publikum.

Etablerte artister har som regel en bookingagent som inngår bookingavtaler på vegne av artisten for artistens spillejobber.

Noen viktige punkter:

Bookingagent

Denne avtalen regulerer forholdet mellom artist og en bookingagent eller -byrå som skal håndtere artistens konsertvirksomhet helt eller delvis.

Noen viktige punkter:

Splitsheet

En splitsheet er en kontrakt som brukes flere låtskrivere samarbeider på samme låt/verk.

Når du som låtskriver samarbeider med andre låtskrivere, for eksempel under en låtskrivercamp eller en enkeltsession, bør alle involverte signere denne type kontrakt for hver nyskrevet låt.

Noen viktige punkter:

Forlagsavtale

En avtale med et selskap som administrerer rettighetene forbundet med opphavsretten til en låt på vegne av låtskriveren. Forlaget promoterer låten til potensielle brukere og krever inn penger på bakgrunn av bruk av låten. Når en inngår en forlagsavtale finnes det ulike modeller med tanke på utbetaling av forskudd og hvor mye av opphavsrettighetene en gir fra seg til forlaget.

En slik avtale kan være avgjørende hvis du har skrevet en låt som du ønsker at andre artister skal plukke opp og fremføre. Musikkforlaget kan også spille en viktig rolle ved salg/lisensiering av din musikk til film, TV og reklame (se eget punkt om synkroniseringslisens lenger nede).

Enkelte forlag bidrar også aktivt i den kreative prosessen rundt låtskrivingen, gjennom å eksempelvis sette opp samarbeid med andre låtskrivere.

Noen viktige punkter:

Synkroniseringslisens

Hva er synkronisering? Når en kombinerer - eller synkroniserer - musikk med levende bilder som for eksempel ved bruk av musikk i film, serier, reklame, innholdsmarkedsføring, nettvideo og spill.

En godkjennelse eller lisens er nødvendig hver gang en skal koble lyd og bilde sammen, det vil si når noen vil bruke din musikk til bilder.

Noen viktige punkter:

Synkagentavtale

Det finnes selskap som spesialiserer seg på å representere artister (kan kreve forhåndsklarerte master- og opphavsrettigheter), komponister/forlag og mastereiere/plateselskap opp mot profesjonelle brukere av musikk i forbindelse med synkronisering (se også synkroniseringslisens ovenfor).

Noen viktige punkter:

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.