Minipostit

Pensjon

Har du tenkt på livet etter artistkarrieren?

Mange musikere og kunstnere har inntekt fra flere forhold, såkalt «lappeteppeøkonomi». Hvordan kan dette slå ut på pensjonen din - og ikke minst: Hvilke grep kan du selv ta?

Tore Walmsnæss i Creo gir deg her en kort innføring.

Av Tore Walmsnæss

I samarbeid med

Creo

Sist oppdatert: 27. september, 2023

Intro

Alderspensjon skal gi deg inntektssikring den dagen du slutter å jobbe og blir pensjonist.

Pensjon kommer fra flere kilder. Den kan være opptjent via folketrygden, den kan komme fra et arbeidsforhold (tjenestepensjon) og eventuelt fra privat pensjonssparing.

Artikkelforfatter Tore Walmsnæss er avdelingsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur.  Foto: Linda Karoline Ringstad

Artikkelforfatter Tore Walmsnæss er avdelingsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur.
Foto: Linda Karoline Ringstad

Creo

Creo er landets største kunstnerorganisasjon og arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns, - og arbeidsvilkår. Som medlem i Creo får du informasjon, veiledning og bistand i spørsmål om dine arbeidsforhold. De tilbyr også juridisk rådgivning, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – i tillegg til en rekke medlemsfordeler.

Besøk Creo her

Alderspensjon fra folketrygden

Med Pensjonsreformen fra 2011, vedtatt av Stortinget, ble det innført nye regler for opptjening av alderspensjon fra folketrygden. Opptjening skjer allerede fra fylte 13 år og fra første tjente krone. Opptjening og beregning skjer med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt ved at 18,1 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7, 1 G legges inn i den enkeltes pensjonsbeholdning hvert år. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsvekst.

Årskull født 1963 eller senere, får opptjening kun etter de nye reglene. Eldre årskull har en blanding av nye og gamle regler.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er opptjening av pensjon som følge av et ansettelsesforhold, fast eller midlertidig. Arbeidsgiver en plikt til å opprette en pensjonsordning for alle sine ansatte. Dette følger av norsk lov. Den skal være lik for alle ansatte i bedriften, med unntak for særlovgivning for enkelte stillinger der det er lov - eller avtaleregulert.

For eksempel vil en musiker som får en midlertidig ansettelse på en produksjon ved et institusjonsteater i Norge, bli automatisk innmeldt i teatrets pensjonsordning.

Individuelle pensjonsordninger

Dette er kort forklart ordninger den enkelte selv kan velge å spare i for å bygge opp en ekstra pensjonskapital for fremtidig pensjonsutbetaling. Dette vil i så tilfelle komme i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og oppspart tjenestepensjon via et eller flere ansettelsesforhold.

Norsk Pensjon har også informasjon om dette på sine nettsider.

Hva med frilansere og selvstendig næringsdrivende?

Alle får opptjening av alderspensjon i folketrygden. Beregning og opptjening skjer med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt. Folketrygden setter et tak på 7, 1 G (G = grunnbeløpet i folketrygden, dette reguleres årlig og er per 1. mai 2023 på kr. 118 620) for opptjening av alderspensjon i folketrygden.

Dette betyr at en frilanser eller selvstendig næringsdrivende (ENK) med mye fradrag på skattemeldingen, senker beregningsgrunnlaget for opptjening. Konsekvensen blir at fradragene reduserer opptjeningen av alderspensjon. Redusert pensjonsgivende inntekt kan selvsagt kompenseres ved å spare på egenhånd.

Mange musikere og kunstnere har inntekt fra flere forhold, såkalt «lappeteppeøkonomi». Hvis du har et ansettelsesforhold i bunn i en deltidsstilling, vil denne gi deg pensjonsrettigheter etter hva som er avtalt på arbeidsplassen. Hva du tjener i andre jobber, det være seg som utøver, arrangør, komponist eller privatpraktiserende pedagog, vil uansett gi deg opptjening i folketrygden.

Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger eller individuelle innskuddspensjonsavtaler ved fylte 62 år.

Når bør jeg tenke på pensjon?

Dette er det umulig å gi et fasitsvar på. Det avhenger av mange faktorer og variabler. Livssituasjon, boligsituasjon, hva du har som inntekt og utgifter og hva din gjeld er. Og ikke minst, hvilke framtidsutsikter som gjelder for deg og for din karriere.

Det er mye som tyder på at yngre generasjoner må forvente å ta et større ansvar for seg selv og sin egen situasjon og økonomi som pensjonist sammenlignet med dagens pensjonister. Jo lengre man jobber, jo mer man tjener, desto større blir den enkeltes «pensjonsformue». Dette er i tråd med den såkalte «arbeidslinjen», det skal lønne seg å jobbe.

På et eller annet tidspunkt i karrieren og livet må man tenke over hvordan man ønsker å leve som pensjonist og hvilken levestandard man ønsker å opprettholde.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.