Binders

Grunnleggende selskapsdrift

Har du alt på stell?

Aktører i musikkbransjen opplever gjerne at det å skulle drive sitt eget selskap kan virke litt skummelt.

I denne guiden skal vi på en enkel måte vise deg hvordan du kan starte og drive ditt eget selskap - og hvor enkelt dette kan være! Har du god oversikt over virksomheten din og tilhørende frister, vil du kunne bruke mer tid på skaping og kreativitet!

Av Marte Graven Isaksen og Kathrine Wallevik

Sist oppdatert: 16. april, 2024

Intro

Vi tar utgangspunkt i enkeltpersonforetak (ENK) som selskapsform. For aksjeselskaper (AS) er det noe mer som må være på stell, i tillegg til at det er litt andre regler knyttet til skatt.

For mange i musikkbransjen er enkeltpersonforetak selskapsformen en starter med, men det kan også være nyttig å sette seg inn i muligheten for å gå over til aksjeselskap. Aksjeselskap kan være gunstig om det er flere aktører som skal eie et selskap sammen, eller hvis du arbeider med store prosjekter hvor det er risiko for at prosjektet kan tape penger.

Det viktigste å merke seg når du driver et ENK, er at du er personlig ansvarlig for virksomheten. Det betyr at hvis du kjøper utstyr som virksomheten din ikke kan betale for, er du personlig ansvarlig for å betale.

Registrering av selskap

For å få betalt for større oppdrag som du gjør for andre, trenger du et registrert selskap. Som privatperson kan du fakturere opp mot 50.000 årlig, men dersom du har planer om å drive en lønnsom virksomhet over tid bør du registrere et selskap i Brønnøysundregistrene.

Organisasjonsnummer får du av Brønnøysundregistrene når du har registrert selskapet ditt.

Tips

Når du registrerer selskapet ditt må du velge organisasjonsform. Spiller du for eksempel i band er det mange som velger å registrere bandet som et AS eller et DA, men ofte har bandmedlemmene likevel hvert sitt ENK for slik å kunne fakturere til selskapet en har sammen.

Fakturering

Når du har fått et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene, må du velge deg et system for å lage og sende fakturaer.

Det er ikke lov til å lage fakturaer i skriveprogrammer og nummerere disse selv. Du må bruke et fakturasystem som nummererer fakturaene for deg.

Tips

Det finnes en rekke fakturaprogrammer som gjør jobben veldig enkel for deg! Programmet Conta, for eksempel, gir 20 gratis fakturaer i året, og kan være et sted å starte hvis du ikke fakturerer så mye.

Egen bankkonto

Med et ENK er det ikke noe skille mellom økonomien i selskapet ditt og din personlige økonomi, for staten. Det er likevel nyttig for deg selv å skille mellom disse.

Med en egen bankkonto kan du enkelt holde oversikt over inntekter og kostnader som går inn og ut av virksomheten din, samt ha god kontroll på beløpene som skal betales i skatt og MVA, og sette av en buffer til andre kostnader som vil dukke opp. Da kan du også få en god oversikt over hva du har mulighet til å ta ut i lønn, samt lage en økonomisk plan for investering i for eksempel utstyr.

Du kan opprette en egen bedriftskonto i din private nettbank. Her kan det også være lurt å ha et eget bedriftskort. Da gjør du alle kjøp som tilhører selskapet med dette kortet.

Tips

Bedriftsøkonomien for musikkbransjeaktører går opp og ned. Det kan være lurt å sette av penger i perioder hvor du eller artisten din spiller mye konserter. Slik kan du ha mer å rutte med når det blir en skriveperiode med lite inntekter.

Regnskap

Regnskapet er din oversikt over inntekter og kostnader. I små ENK er det mange som fører regnskapet selv, men det er også mulig å bruke en regnskapsfører.

Har du under 600 bilag i året kan du føre regnskapet selv i et regneark, men det finnes også veldig gode og enkle løsninger for dette i regnskapssystemer.

Tips

Mange regnskapsprogrammer, Altinn og Skatteetaten bruker ordet «bokføring». Bokføring betyr å føre et regnskap. Bokføring kan også kalles registrering eller postering.

Et regnskap består av følgende elementer:

Husk

Regnskapet skal oppbevares i fem år. Det kan oppbevares digitalt og du trenger ikke å ta vare på originalkvitteringene.

I tillegg til at det er lovpålagt å føre et regnskap når du driver næringsvirksomhet er det også nyttig av følgende grunner:

Tips

Det er mange i kulturbransjen som venter med å føre regnskapet sitt til det er tid for å levere skattemeldingen 31. mai. Det anbefales likevel sterkt å være à jour med dette hele året, slik at du fortløpende har oversikt over inntektene og kostnadene i selskapet ditt - og det gjør det mye enklere når tiden er inne for å levere skattemeldingen.

Skatt og fradrag

For de som ikke har et selskap, og er fast ansatt hos en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som setter av skatt, og betaler dette til skatteetaten. Men når du driver ditt eget selskap, må du selv betale skatt til Skatteetaten.

For mange som driver ENK, og er i oppstarten, betaler en gjerne skatten for året som gikk, på etterskudd. Det vil si at du betaler skatt for 2022, i 2023. Men hvis du vet at selskapet ditt kommer til å gå med overskudd, skal du melde inn dette og betale forskuddsskatt. Du sender inn skattekortet ditt hos Skatteetaten, og betaler skatt fire ganger gjennom året. Det vil også være enklere for deg selv å ha en oversikt over hvor mye du til enhver tid skal betale i skatt med forskuddstrekk. Uten forskuddstrekk blir engangsbeløpet veldig høyt. Da er det viktig å ha god kontroll på regnskapet, og å sette av penger til skatt fortløpende.

Slik fører du inn næringsinntekt på skattekortet ditt

For å få opp næringsinntekt, trykker du på «næring», så «annen næring» under næringsinntekter. Deretter fyller du ut det beløpet du tror du kommer til å ha i overskudd i ENK-et ditt for året - etter at du har trukket fra kostnadene - i feltet som heter «overskudd annen næring».

Du fyller også ut feltet som heter «personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifer og annen næring». Dette vil for veldig mange være det samme beløpet som under «overskudd annen næring».

Dette tallet danner grunnlaget for hva du skal skatte av overskuddet til bedriften din.

Tips

Du kan fortløpende endre på skattekortet ditt, og da vil også summen du skal betale inn fire ganger i året, endres. Du kan justere det du skal tjene både opp og ned, og forskuddsskatten endres deretter.

Her kan du lese mer inngående om fradrag og skattemeldingen:

Jeg har rota det til og skylder masse penger i skatt - hva nå?

Ikke få panikk! Det viktigste du kan gjøre dersom du ikke har satt av penger til skatt, er å prøve å få oversikt og rydde opp i situasjonen. Spør noen du kjenner som er flink med penger om hjelp. Har du for eksempel brukt de pengene du skulle betalt i skatt til å kjøpe dyrt utstyr? Da kan du prøve å selge dette, eller leie det ut for å få inn penger til å betale skatten du skylder.

Du er ikke den eneste som tråkker i salaten her - det er faktisk veldig (veldig!) vanlig å rote det litt til med økonomien i starten. Få oversikt over økonomien, spør om hjelp, lag en betalingsplan, og så ordner det seg.

Hvor mye bør jeg sette av til skatt?

Sett av mer enn du tror hvis du ønsker å unngå en skattesmell. Gå inn på skattekortet ditt, og skriv inn det høyeste beløpet du tror du kan tjene det året. Der får du opp en skatteprosent. Du kan da bruke dette tallet som en pekepinn på hvor mye du bør sette av, prosentvis av det du tjener.

Hvis du ser etter hvert at du tjener mye mindre enn dette, kan du heller sette av mindre til skatt.

MVA

MVA (merverdiavgift, eller moms i dagligtalen) er en avgift som betales til staten ved salg av varer og tjenester. Det aller meste er MVA-pliktig, og det finnes dessuten ulike satser for MVA (den generelle satsen er 25%).

I kulturbransjen er det imidlertid en del tjenester som er unntatt MVA.

Tips

Når du er MVA-pliktig kan du også få tilbakebetalt MVA på innkjøp du har hatt i selskapet ditt. Det betyr at du kan regne fra en god del kostnader hvis du for eksempel skal kjøpe inn nytt utstyr. Men, hvis du driver en virksomhet som opererer både med MVA-pliktig omsetning og omsetning som ikke er MVA-pliktig må du passe på at du ikke trekker fra MVA-kostnader på innkjøp som kun er relevant for den delen av virksomheten din som ikke er MVA-pliktig.

Budsjett

En bruker å si at mange i musikkbransjen lever med en lappeteppeøkonomi. Det betyr at en har mange ulike inntektskilder, som til sammen skaper en økonomi. Er du usikker på om du kan leve av virksomheten din alene? Lurer du på om du må supplere med en deltidsjobb?

Om du er usikker på hvordan økonomien din vil se ut, er det lurt å lage et budsjett for å få oversikt over økonomien i selskapet ditt. Først kan du skrive opp inntektskildene du forventer å ha i selskapet i løpet av det neste året (eller de neste månedene). Videre må du se på utgiftene du har. Dette kan være mange ulike ting, men for eksempel reiser, leie av studio/øvingsrom/kontor, overtidsmat, utstyr som datamaskin, instrumenter, lydkort og lignende kan være eksempler på slike kostnader. Har du kostnader i forbindelse med jobben til mobiltelefon, så kan dette også være en del av selskapet ditt.

Et slikt budsjett vil gi deg en oversikt over inntektene dine etter kostnadene, og vil da kunne danne et grunnlag for det beløpet du kan ta ut i lønn. Husk også at du må beregne skatt på det beløpet du skal ta ut i lønn.

Musikkontoret Brak i Vestland har utarbeidet enkle budsjettmaler. Her finner du budsjett til drift av selskap, samt eksempler på oppsett til egne konserter, turnévirksomhet eller innspilling/utgivelse av musikk.

Disse malene er et utgangspunkt du kan jobbe videre med og skreddersy til dine prosjekter.

Prissetting

For alle frilansere, uansett om man jobber innen musikk eller andre kreative yrker kan det være vanskelig å sette en pris på arbeidet ditt. Når en prissetter seg er det viktig å finne en balanse mellom å prise seg ut av markedet, og det å prise seg for lavt.

Hvis du priser seg for lavt over tid senker det verdien på arbeidet ditt og kompetansen din, og kan påvirke alle andre som jobber innenfor samme felt som deg.

Som hovedregel bør du huske at når du skal fakturere heller enn å motta honorar som lønn, bør honoraret ligge en del over det som du ville fått i lønn for det samme arbeidet. Dette er fordi oppdragsgiveren da slipper å dekke blant annet feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikringer for deg. Derfor bør honoraret ditt ligge tilsvarende over det du ville fått i lønn.

Jobber du som musiker må du også huske at du ikke bare skal ha lønn for tiden du står på en scene. Du skal også kunne bruke tid på å øve inn musikk, produksjonsdager og lignende.

Kurs

Hvert år er det mange organisasjoner i musikkfeltet som arrangerer kurs i hvordan du skal levere selvangivelsen din, i tillegg tilbyr Skatteetaten egne kurs for de som nylig har opprettet ENK eller AS.

Jo mer informasjon du tilegner deg om å drive selskap, jo sikrere er du på at du gjør ting rett.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.