Hva skal jeg ta i honorar?

Av Bendik Kajander og Therese Mattsson

| 24. februar, 2022
I samarbeid med

Creo

Som profesjonell kulturaktør bør du ikke ta til takke med et tipsglass når du gjør oppdrag. Creos minstesatser kan være et godt utgangspunkt for forhandlinger - uavhengig av om du er medlem eller ei. Foto: Sam Dan Truong

Som profesjonell kulturaktør bør du ikke ta til takke med et tipsglass når du gjør oppdrag. Creos minstesatser kan være et godt utgangspunkt for forhandlinger - uavhengig av om du er medlem eller ei.
Foto: Sam Dan Truong / Unsplash

Creo er landets største fagforening for musikkbransjen. De har over tid utarbeidet veiledende minstesatser for honorar for selvstendig næringsdrivende i musikkbransjen.

Profesjonelle utøvere blir ofte ansatt på grunn av deres spesielle egnethet for hvert enkelt prosjekt. De henter ofte inn utstyr, evner, image og erfaring som ikke kan måles i en formell utdanning. Bransjen er i stor grad basert på realkompetanse, så utdanning er en uegnet måte å vurdere lønnsforhold på.

Derfor har Creo utviklet minstesatsene.

Disse minstesatsene er utviklet over tid, og tar utgangspunkt satsene fra den tidligere avtalen mellom Creo og Rikskonsertene.

Siden lønnsnivået er i stadig utvikling, justerer også satsene hvert år.

Et viktig argument i forhandlinger

Et av hovedhensynene for satsene er å sikre utøvere en rettferdig betaling som selvstendig næringsdrivende i det frie feltet. Et annet viktig hensyn er at satsene er et viktig ledd for å fremme profesjonalisering av bransjen.

Satsene er kun veiledende, og kan være et viktig argument i dine forhandlinger om honorar.

Dersom du skal spille konsert, bør du huske å ta med øving, preproduksjon og administrativ arbeid i forbindelse med konserten i honoraret ditt. Du finner oppdaterte satser for dette på Creos nettsider. Foto: Dan Burton / Unsplash

Dersom du skal spille konsert, bør du huske å ta med øving, preproduksjon og administrativ arbeid i forbindelse med konserten i honoraret ditt. Du finner oppdaterte satser for dette på Creos nettsider.
Foto: Dan Burton / Unsplash

Påslag

Anbefalingen til Creo er at man legger til 36,8 % i påslag på tarifflønn ved beregning av honorar som selvstendig næringsdrivende.

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å huske på at man i utgangspunktet går glipp av noen av rettighetene som lønnstakere har, som retten til feriepenger. Du må også betale høyere trygdeavgift enn du gjør som lønnsmottaker. I tillegg sparer «oppdragsgiver» en god del ved å slippe å betale arbeidsgiveravgift.

Innbetaling av premie til yrkesskadeforsikring og andre forsikringer er den utøvendes eget ansvar. Og dessuten må du bruke tid og penger på å administrere virksomheten din, altså fakturere, føre regnskap og slikt.

Creo har regnet ut at summen av alt dette tilsier at du som selvstendig næringsdrivende bør beregne et tillegg på minst 36,8 prosent i tillegg til beløpet du ville fått som lønnsmottaker.

Dette påslaget skal ikke spesifiseres i fakturaen, men skal inkluderes i totalbeløpet.

Det er ulike måter å beregne hvor mye tid transport, samt opp- og nedrigg, tar for de ulike musikerne i forbindelse med en spillejobb. Med et trommesett beregnes det ofte to og en halv time til frakt og opp- og nedrigg. På fagspråket heter dette «behov for instumentarium». Foto: Shawn Sim / Unsplash

Det er ulike måter å beregne hvor mye tid transport, samt opp- og nedrigg, tar for de ulike musikerne i forbindelse med en spillejobb. Med et trommesett beregnes det ofte to og en halv time til frakt og opp- og nedrigg. På fagspråket heter dette «behov for instumentarium».
Foto: Shawn Sim / Unsplash

Creo

Creo er landets største kunstnerorganisasjon og arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns, - og arbeidsvilkår. Som medlem i Creo får du informasjon, veiledning og bistand i spørsmål om dine arbeidsforhold. De tilbyr også juridisk rådgivning, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – i tillegg til en rekke medlemsfordeler.

Besøk Creo