Fax

MVA i kreativ bransje

Hva er unntatt? Og hva er pliktig?

MVA (merverdiavgift, eller moms i dagligtalen) er en avgift som betales til staten ved salg av varer og tjenester. Det aller meste er MVA-pliktig, og det finnes ulike satser for ulike tjenester og varer.

I kreative yrker er det imidlertid noen tjenester som er unntatt MVA.

Av Inni Mowinckel og Tord Litleskare. Artikkelen er skrevet med rådgivning fra Kristian Straume Stundal i Gerhard & Sønn

Sist oppdatert: 18. oktober, 2023

Hva må du vite om MVA?

Hvem betaler MVA?

Dersom du selger MVA-pliktige varer og tjenester for under 50.000 kroner i en 12 måneders periode er du ikke kvalifisert til å registrere deg i MVA-registeret. Før du registrerer deg har du heller ikke lov til å kreve inn MVA.

Dersom du selger MVA-pliktige varer og tjenester for over 50.000 kroner i en 12 måneders periode må du registrere deg i MVA-registeret.

Ufortjent rykte?

Mange kan tenke at det er dumt å bli MVA-registrert fordi det fører til mer regnskap og administrasjon, men det å bli momsregistrert betyr også at du kan få fradrag for MVA du betaler når du for eksempel kjøper inn nytt utstyr eller leier inn tjenester.

Merk at dette også gjelder for kjøp av varer og tjenester fra utlandet, som må rapporteres og igjen kan gi fradrag for MVA.

MVA-registrert

Når du er registrert i MVA-registeret legger du på merverdiavgift på varer og tjenester du selger, som deretter betales inn til Skatteetaten. På den andre siden får du nå fradrag for merverdiavgiften på varer og tjenester du har kjøpt.

Les mer hos Lovdata

Dette er unntatt MVA i kulturbransjen

Vivill Talsnes er økonom. I denne videoen deler hun sine beste tips. Foto: Sjur Pollen

Vivill Talsnes er økonom. I denne videoen deler hun sine beste tips for å ta eierskap til økonomien i et musikkprosjekt - og svarer på spørsmål mange forsøker å finne svar på.
Video: Sjur Pollen

Fritatt eller unntatt?

Å være unntatt MVA er som beskrevet ovenfor.

Om man er fritatt for MVA er man innenfor MVA-loven, men skal fakturere uten MVA samtidig som man får fradrag for inngående MVA. Det er MVA-loven kapittel 6 som regulerer fritak for MVA, og her kommer bl.a. aviser, bøker, tidsskrifter og magasiner inn.For aktører i musikkbransjen kan dette være en aktuell problemstilling ved salg til utlandet.Noteblad, notehefter og notebøker anses ikke som bøker, og skal beregnes merverdiavgift av ved salg. Sangbøker anses derimot å være bok selv om de inneholder noter.

Dette er typisk MVA-pliktig i kulturbransjen

Hovedregelen er at man er merverdiavgiftspliktig, så i prinsippet er alt annet enn unntakene momspliktig, her kommer noen eksempler på det.

Gråsoner

MVA i kreativ bransje kan være et komplisert tema.

Kort sagt åpner lovteksten opp for en del tolkning om hva som er MVA-pliktig og hva som er unntatt. Det har for eksempel vært mye diskusjon mellom aktører i kulturfeltet og Skatteetaten om hvorvidt et DJ-sett er en «kunstnerisk fremføring» eller ei.

Tips

I Merverdiavgiftshåndboken til Skatteetaten er det skrevet en del om ulike gråsoner.

Les mer hos Skatteetaten

Fradrag for forholdsmessig MVA

Dersom ditt selskap har omsetning som både er MVA-pliktig og MVA-unntatt, kan du bare ta delvis fradrag for kostnadene.

Når du skal beregne dette kan du ta utgangspunkt i andelen MVA-pliktig omsetning for forrige årsregnskap og bruke denne prosentsatsen som en fordelingsnøkkel.

Lurer du på noe mer om MVA?

Årlig MVA-melding

Har du lite omsetning og synes det er stress å rapportere MVA seks ganger i året? Når du har vært MVA-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering av MVA-meldingen dersom omsetningen din er under én million kroner.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.