Studio

Organiser grønnere turneer

Denne guiden inneholder en rekke tips for å redusere klimautslippene i forbindelse med konsertvirksomhet.

Tipsene kan brukes enten du er artist, manager, bookingagent, produksjonsleder, turnéleder eller på annen måte involvert i planlegging og avvikling av konserter.

Av Julie Forchhammer

I samarbeid med

Music Norway

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

Miljømålet på 50 prosent følger FNs klimapanels anbefaling om reduksjon av utslipp innen år 2030. Det tilsvarer at klimautslipp fra turnévirksomhet blir redusert med åtte prosent i året frem til 2030.

Vi håper denne guiden vil være et nyttig klimaverktøy for artist og støtteapparat for å bistå til et grønt skifte i musikkbransjen. Her kan vi alle bidra!

Guiden er utviklet av Julie Forchhammer på oppdrag fra Music Norway. Hun er tidligere festivalsjef for Vinjerock og miljøsjef for Øya.

Julie Forchhammer har jobbet med klimatiltak og bærekraft de siste to tiårene som festivalsjef for Vinjerock, miljøsjef for Øyafestivalen og rådgiver for Regnskogfondet. Hun er også medgrunnlegger av selskapet Klimakultur. Foto: Lars Østbye Hemsing

Julie Forchhammer har jobbet med klimatiltak og bærekraft de siste to tiårene som festivalsjef for Vinjerock, miljøsjef for Øyafestivalen og rådgiver for Regnskogfondet. Hun er også medgrunnlegger av selskapet Klimakultur.
Foto: Lars Østbye Hemsing

Music Norway

Music Norway guider deg ut i det globale musikkmarkedet og spleiser deg med kontakter og muligheter. Vi er til stede der du trives aller best – på bransjetreff, konferanser og festivaler. Våre rådgivere sjekker inn med musikkbransjen i inn- og utland, og har oversikt på hvem, hvor og hvordan. Music Norway har verktøyene du trenger når mulighetene er der - gjennom veiledning, tilskudd og nettverk.

Besøk Music Norway

Topp tre tips

Vil du kutte klimautslipp umiddelbart?

Her er de tre mest effektive måtene å redusere miljøavtrykket på:

Snakk sammen før konsertene bookes

Artist, management, agent og crew blir enige om miljøtiltak for den kommende turneen.

Hvor går turen?

Prioriter en reiserute som gir lavest mulig klimaavtrykk.

Reis helst fossilfritt, gjerne kollektivt og vurder følgende tips for å fly mindre:

Miljøvennlig planlegging og tiltak

Kartlegg reisefølgets matbehov. Kanskje kan det være en idé å teste ut kjøttfrie dager på turné?

Sjekk også med reisefølget hvem som har med seg egne vannflasker, kopper og bestill og hva som eventuelt må skaffes. Skriv navn på alt.

Lei alltid utstyr fra miljøsertifiserte leverandører og minimerer frakten av utstyr. Snakk med arrangør om miljøtiltakene for artister og publikum.

Produksjon av merch og andre innkjøp

Visste du at 85 prosent av alle varer som produseres på verdensbasis kun brukes én gang eller mindre? Vær bevisst på hva som bestilles av merchandise og annet materiell.

Klesproduksjon står for nærmere ti prosent av klodens samlede utslipp. For å lage én t-skjorte kreves det ca. 1.400 liter med vann. Produser færre ting, men av høyere kvalitet. Sett miljøkrav og etterspør miljøsertifiserte varer og leverandører.

Digital markedsføring

Etterspør digital markedsføring fremfor unødvendig produksjon av flyers og plakater. Det gjelder både via egne kanaler og hos arrangør.

Si nei til gateplakatering. Etterspør miljøsertifiserte produkter og leverandør hvis det likevel skal trykkes opp markedsføringsmateriell.

Publikum

Artisten kan påvirke spillestedet til å sette i gang gode klimatiltak for publikum.

Etterspør kollektivtilbud og sykkelparkering for publikum. Informer om at artisten ønsker minst mulig bruk av engangsartikler og plast på venue, og at utdeling av reklameartikler fra sponsorer ikke er ønsket. Etterspør kildesortering for publikum og planer for å redusere avfallsmengden fra konserten.

Fortell om miljøtiltakene

Del gjerne miljøtiltakene med publikum, andre artister, spillesteder og bransje. Den letteste måten å spre gode klimavaner på er ved å dele og fortelle om dem!

Ringvirkningene ved å ha miljøfokus på mat, innkjøp, transport eller andre punkter fra denne listen, er større enn du tror.

Ved turnéslutt

Gjennomgå hva som kan brukes på nytt av scenedekorasjoner og annet utstyr. Sørg for at det blir vedlikeholdt og at det lagres bra. Hva kan brukes av andre i mellomtiden?

Ha oversikt over hva som er til overs av merchandise ++ så man minsker unødvendig produksjon av det til neste turné.

Produksjon av instrumenter og teknisk utstyr har et høyt klimaavtrykk, så reparasjon, vedlikehold, gjenbruk og resirkulering er veldig bra for miljøet.

Evaluer miljøtiltakene og lag klimaregnskap

Hvilke miljøtiltak fungerte bra og hvilke gjorde ikke det? Hvordan kan vi gjøre det bedre på neste turné?

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.