Alle prosjekter

Frilansfrokost

Frilansfrokost er en serie frokostseminarer som tar opp ulike temaer knyttet til det å være frilanser eller selvstendig næringsdrivende i kunst og kulturfeltet. Ca fem ganger i året dukker det opp en ny Frilansfrokost i Oslo