Etiske retningslinjer

MØST jobber aktivt mot all form for trakassering og diskriminering. MØST er Balansemerket siden februar 2021.

Hvordan skaper vi et trygt miljø?

Våre arrangement skal være trygge møteplasser for alle. Det stilles forventninger til oss som jobber i MØST, de vi engasjerer og til dere som deltar på våre arrangement om å bidra til dette. Dette er våre generelle kjøreregler som gjelder alle våre arrangement:

  • Vær høflig og vis respekt!
  • Avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  • Vær bevisst din rolle, posisjon og status. Ikke misbruk din makt overfor andre.
  • Vær bevisst situasjonen du er i. I vår bransje er det ofte gråsoner og glidende overganger mellom jobb- og privatliv.
  • Meld fra om adferd som ikke gjenspeiler punktene over!

Etiske retningslinjer for MØST

Varsling og rådgiving

Om Balansekunst og Balansemerket

MØST er en av stifterne og medlem av Balansekunst. Mer informasjon om Balansekunst sitt arbeid her.

MØST er sertifisert med Balansemerket. Mer info om ordningen her