Alle prosjekter

MI-RAP

MI-RAP (Music Industry Resilience Acceleration Program) er et Interreg Baltic Sea Region-støttet program, der Musikkontoret MØST samarbeider med åtte andre partnere fra sju ulike land i Europa om å utvikle et kompetanseprogram. Prosjektet startet opp i november 2023 og går over tre år.

MI RAP logo

Musikkontoret MØST skal sammen med åtte andre europeiske organisasjoner utvikle MI-RAP (Music Industry Resilience Acceleration Program) i perioden 2023 - 2026. Programmet bygges på tre hovedkomponenter: Musikkbyer, rekruttering av arbeidskraft og grønn omstilling, hvor kompetanse skal utvikles og deles blant partnerne og i partnernes utvidede nettverk.

Partnere i prosjektet er:

  • Hamburg Music Business (lead)
  • Music Estonia
  • Open Creative House (Espoo, Finland)
  • Latvian Music Export Office
  • Lithuanian Academy of Music and Theatre/Music Innovation Studies Center
  • Municipal Center of Culture in Bydgoszcz
  • Göteborg & Co
  • Leuphana University Lüneburg
  • Musikkontoret MØST