Bærekraft og miljø

Vår øverste målsetning er å skape en bærekraftig musikknæring i vår region. Dette skal vi oppnå gjennom konkrete tiltak og gjennom påvirkningsarbeid.

Hvordan bidrar MØST innen bærekraft og miljø?

MØST skal være en viktig pådriver for at vår målgruppe, våre medlemmer og samarbeidspartnere øker sin kompetanse om miljø og gjør konkrete tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Dette skal vi få til gjennom å stille krav til leverandører, kommunisere vårt miljøarbeid og bidra til å sette miljø på agendaen i forum og på møteplasser i musikkbransjen.

MØST ble miljøfyrtårnsertifisert våren 2024, og ønsker å påvirke andre aktører til å ta bærekraftige veivalg gjennom å vise til våre konkrete tiltak.

Wp wp content uploads 2017 06 Miljfyrtarn norsk farger

Våre målsetninger og tiltak innen bærekraft