Alle prosjekter

by:Larm UNG

Som deltager på by:Larm UNG kan du ta del i Nordens største musikkbransjefestival med et eget program for deg mellom 15 og 20 år som drømmer om å jobbe i musikkbransjen.

Fristen for søknader til by:Larm Ung 2023 var 26.juli 2023

by:Larm UNG er et samarbeid mellom AKKS Oslo, Aktivitetshuset VOLT, ROCKSLO, MØST og by:Larm.

Programmet retter seg mot musikkinteresserte ungdommer som vil lære mer om musikkbransjen. Som deltaker vil du få tilgang til konferansen, konserter med fri aldersgrense og flere sosiale aktiviteter, hvor du kan møte profesjonelle artister og aktører i musikkbransjen, og møte andre likesinnede ungdommer.

tre smilende unge mennesker med bylarm-passet rundt halsen

På by:Larm UNG møter du likesinnede fra hele landet.

Foto: Stian Eriksen (Aktivitetshuset VOLT)

Hvert program har etterlatt seg en inspirert by:Larm UNG-gjeng, og en bransje som er imponert over all pågangsmot, engasjement, nysgjerrighet og kunnskap som den gjengen har vist.

Flere av deltagerne har dukket opp på by:Larm og lignende ved senere anledninger - i en annen rolle i musikkbransjen.

Programmet lyses ut ca fire måneder før by:larm hvert år

Silje Larsen Borgan fra Little Big Sister i prat med en bylarm UNG-deltaker under konferansen i 2021.  Foto: by:Larm
Bylarm Ung Utvalg redigert 17
Bylarm Ung Utvalg redigert 24
Bylarm Ung Utvalg redigert 28
Bylarm Ung Utvalg redigert 29
Bylarm Ung Utvalg redigert 30
Bylarm Ung Utvalg redigert 33
Bylarm Ung Utvalg redigert 37
Bylarm Ung Utvalg redigert 43
Bylarm Ung Utvalg redigert 12
Bylarm Ung Utvalg redigert 40
Bylarm Ung Utvalg redigert 8
Bylarm Ung Utvalg redigert 45
Bylarm Ung Utvalg redigert 47
På by:Larm UNG møter du mange folk fra musikkbransjen. Her er Erlend Buflaten (nummer to fra venstre) fra plateselskapet Propeller Recordings innom og spiser lunsj med deltakerene.  Foto: by:Larm
Bylarm Ung Utvalg redigert 6
by:Larm UNG deltakere hører på Lasse Lokøy fortelle om livet som artist, låtskriver og produsent. Lasse Lokøy er kjent blant annet fra bandet Sløtface. Bildet er fra Popsenteret og by:Larm UNG i 2021. Foto: by:Larm
Bylarm Ung Utvalg redigert 20
bylarm Ung deltaker snakker med Silje Larsen Borgan fra Little Big Sister under bylarm festivalen 2021
by:Larm UNG deltakere hører på artist Lasse Lokøy fortelle om livet som artist, låtskriver og produsent Lasse Lokøy er kjent blant annet fra bandet Slutface. Bildet er fra Popsenteret og by:Larm UNG i 2021

Alle foto: Stian Eriksen (Aktivitetshuset VOLT)