Prosjekter

I tillegg til vår kursaktivitet står vi bak og er involvert i flere større prosjekter.