Om Tempo

Tempo er et medlemsbasert musikkontor for musikkmiljøet i Midt-Norge og jobber for å bedre rammebetingelsene for miljøet. Dette gjøres gjennom kurs, workshops, veiledning og ved å tilgjengeliggjøre informasjon om musikkfeltet. Med nesten 700 medlemmer er Tempo en viktig aktør for samspill og kompetanseheving innen musikkfeltet.

Besøk oss

Tempo har kontorer på Musikkbyen Trondheim, et samlokaliseringsprosjekt og nettverk av musikknæringsaktører i Trondheim.

Du finner oss i toppetasjen på Havnelager B, Pir 2 13A, kai 9, 7010 Trondheim.

Musikkbyen

Administrasjon

WPR03715

Per Jørgen Pedersen

Daglig leder

Per Jørgen har lang erfaring fra platebransjen, alt fra salg, distribusjon og promo. Har du spørsmål rundt utgivelse av musikk? Lurer du på hvilke kurs og aktiviteter Tempo tilbyr som er relevante for deg som artist? Eller har du spørsmål knyttet til Trondheim Song:Expo? Ta kontakt med Per Jørgen!

Trondheim

Kontakt meg om

Samarbeid, presse, Trondheim Song:Expo, utgivelse av musikk og kurs- og aktivitetstilbud

4 3 WPR02636

Jørgen Norby

Prosjektleder

Jørgen er prosjektleder for Musikkbyen Trondheim, har mastergrad i Musikkteknologi og er vokalist og gitarist i bandet Obzene. Har du spørsmål om innspilling av musikk? Eller er du interessert i kontorplass eller studio på Musikkbyen Trondheim? Ta kontakt med Jørgen!

Trondheim

Kontakt meg om

Medlemsveiledning, Musikkbyen Trondheim, artistuvikling, promo av musikk, innspilling av musikk

Anita

Anita Ommedal Øverland

Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig

Anita er prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Musikkontoret Tempo. Hun tar en bachelor i Music Business Management, og kan svare på spørsmål rundt artistutvikling og karriereplanlegging. Lurer du på noe knyttet til våre kurs og aktiviteter? Eller har du spørsmål om Song:Expo? Ta kontakt med Anita!

Trondheim

Kontakt meg om

Trondheim Song:Expo, kurs og aktiviteter, artistutvikling og karriereplanlegging

Styret

Etiske retningslinjer

Tempo ønsker et likestilt, mangfoldig og trygt kulturliv. Vi skal jobbe for bred representasjon i all vår aktivitet, være bevisst vår rolle og være en trygg samtalepartner.

Alle våre arrangement skal være trygge møteplasser for alle, og for deg som deltar på våre kurs, seminar og arrangement har vi utviklet noen etiske retningslinjer:

  1. Vær bevisst din rolle, posisjon og status.
  2. Unngå å tråkke over andres grenser. Vær bevisst på at folk har ulike grenser, og at spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt.
  3. Uønsket oppmerksomhet, berøring eller spredning av krenkende materiale skal ikke forekomme på våre arrangement.
  4. Vis respekt for andres identitet og privatliv.
  5. Varsle om du opplever eller ser seksuell trakassering, diskriminering eller annen uønsket oppførsel.

Dersom du opplever adferd som bryter med våre retningslinjer, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvem av følgende instanser som kan kontaktes:

Daglig leder i Tempo, Per Jørgen Pedersen
perjorgen@tmpo.no

Styreleder i Tempo, Therese Østby Haugen
therese@tmpo.no

Avvik kan også meldes inn med navn eller anonymt gjennom dette skjemaet.

Alle henvendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.

Tempo har tatt Balansemerket.

Balansemerket logo