Alle prosjekter

Trondheim Calling

Trondheim Calling er en av Norges største bransje-festivaler innenfor musikkfeltet. Tempo er hovedsamarbeidspartner og bidrar med faglig innhold til konferanseprogrammet.

Trondheim Calling er en av Norges største bransje-festivaler innenfor musikkfeltet. Tempo er hovedsamarbeidspartner og bidrar med faglig innhold til konferanseprogrammet.

Trondheim Calling arrangeres fra 9. - 11. februar, 2023.

Trondheim Calling 2

Foto: Thor Egil Leirtrø

Trondheim Calling 3

Foto: Håkon Karlsen

Trondheim Calling 4

Foto: Torleif Kvinnesland

Trondheim Calling 1

Foto: Anette Johansen

Arrangementet er todelt og består av en musikkfestival på kveldstid og en konferanse for musikere og bransje på dagtid. Årlig viser festivalen fram et stort antall nye norske artister på vei mot et gjennombrudd, og i 2020 var det over 7000 besøkende på festivalen.