Alle prosjekter

Mulighetsstudie Viken

I samarbeid med Viken fylkekommune og vårt søsterkontor ØKS, gjennomførte vi i 2022 en mulighetsstudie for musikkfeltet i Viken.

I perioden mars 2022 til september 2022 gjennomførte MØST og ØKS et mulighetsstudie på oppdrag fra Viken fylkeskommune.
Studien hadde som formål å Kartlegge og utvikle kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av musikkfeltet i Viken, i samarbeid med regionale aktører i feltet. Thea Paulsrud var prosjektleder for prosjektet.

Rapporten ble lansert på Uhørt, 13 januar 2023. Her kan du lese hele rapporten