Alle prosjekter

Mulighetsstudie Viken

I samarbeid med Viken fylkekommune og vårt søsterkontor ØKS, gjennomfører vi i 2022 en mulighetsstudie for musikkfeltet i Viken.

I perioden mars 2022 til september 2022 gjennomfører MØST og ØKS et mulighetsstudie på oppdrag fra Viken fylkeskommune.
Studien skal Kartlegge og utvikle kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av musikkfeltet i Viken, i samarbeid med regionale aktører i feltet. Thea Paulsrud er prosjektleder for prosjektet.