Mulighetsstudie for musikkfeltet i Viken:

— Vi vil samle tall og fakta for politikerne, og vi vil høre fra deg!

Av Musikkontoret MØST

| 10. mai, 2022
Kongsvinger-jenta Thea Sørli Paulsrud er, i tillegg til prosjektleder for studiet, vokalist i bandet Soft City og hennes selvtitulerte prosjekt Thea Paulsrud. Foto: Tord Litleskare

Kongsvinger-jenta Thea Sørli Paulsrud er, i tillegg til prosjektleder for studiet, vokalist i bandet Soft City og hennes selvtitulerte prosjekt Thea Paulsrud.
Foto: Tord Litleskare

Musikkontorene MØST og ØKS skal på oppdrag fra Viken Fylkeskommune gjennomføre en mulighetsstudie av musikkfeltet i Viken.

— Det er helt avgjørende at folk i Viken responderer på spørreundersøkelsen som nå ligger ute på Musikkontoret.no, sier prosjektleder Thea Sørli Paulsrud.

Spørreundersøkelsen, som i all hovedsak baseres på avkrysning, retter seg mot musikere, teknikere, arrangører, management, produsenter og studioer - selskap og enkeltpersoner - alle som definerer seg som en profesjonell aktør tilknyttet det frie musikkfeltet i Viken.

Undersøkelsen tar 10 til 15 minutter å gjennomføre, og det vil bli loddet ut gavekort på konsertbilletter til fem heldige vinnere.

Pandemi og utviklingen framover

Thea Sørli Paulsrud er engasjert som prosjektleder for studien. Hun er utdannet musikkviter fra UiO, og jobber deltid som forskningsassistent ved RITMO ved siden av eget bandprosjekt.

Hva skjer nå, Thea?

— Åh, det er mye jobb som skal gjøres før september! Etter at survey’en er avsluttet og analysert skal vi i gang med fokusgrupper og så skal mest mulig brytes ned til tall og grafer - for er det ikke det språket politikere forstår?, ler Thea før hun i litt mer alvor legger til:

— Dette er en mulighet til å påvirke, og det (i tillegg til gavekortene) bør være en stor gulrot for de fleste. Når ståa er som den er i bransjen så er det selvsagt viktig at tiltak og tilskuddsordninger treffer.

Internasjonalisering, digitalisering og Covid-19-pandemien er hendelser og utviklinger som har preget bransjen, og dette kommer også til å prege retningen på studien.

Det vi ønsker å finne ut av er hvor skoen trykker i vår region – hvilke utfordringer har de forskjellige knyttet til virksomheten sin nå? Og i neste omgang blir jo da spørsmålet hvordan Viken fylkeskommune kan bidra til utvikling i feltet?
Thea Sørli Paulsrud

Hva er det vanskeligste med en sånn type undersøkelse?

— Å begrense seg! kommer det kontant fra Thea før hun ler litt av sitt eget utbrudd.

— Heldigvis har jeg med meg en styringsgruppe som hjelper meg litt her (i tillegg til ØKS og MØST er Anette Winkelman fra USN og Øivind Nordal fra Viken fylkeskommune i styringsgruppa, red.anm.), men det er nesten uendelig mange spørsmål man kan stille når man skal finne svar i et såpass omfattende og komplekst felt. Vi kommer ikke til å ha alle svar i september, men vi skal finne en del, og vi kommer nok også til å kunne peke på områder som bør undersøkes nærmere senere.

Hva er det morsomste eller mest interessante?

— Jeg vet det er nerdete, men jeg er oppriktig interessert i disse tingene. Jeg leverte en masteroppgave i vår som het «Musikerens utfordringer i egen arbeidshverdag, og hva som kan bidra til en opplevelse av stabilitet» og der skriver jeg en del om den dualiteten mange i feltet kjenner på med å jobbe med kunstnerisk utvikling og alt det som omhandler musikken som næring. Nå gleder jeg meg til å få innblikk i flere sider av musikkfeltet - som er veldig komplekst.

Studien skal konkluderes med en rapport som leveres Viken fylkeskommune i september 2022. I tillegg til spørreundersøkelsen skal det hentes inn kvalitative data fra fokusgrupper på ulike felt.

Musikkontoret MØST fikk oppdraget med å lede prosjektet sammen med Musikkontoret ØKS. Daglig leder Trond Moe-Larsen er spent. Foto: Kristianne Marøy

Musikkontoret MØST fikk oppdraget med å lede prosjektet sammen med Musikkontoret ØKS. Daglig leder Trond Moe-Larsen er spent.
Foto: Kristianne Marøy

Viken eller Akershus, Buskerud og Østfold?

Trond Moe-Larsen er også spent:

— Dette er kjempespennende å være med på! Det er første gang MØST gjør en sånn type kartlegging, og jeg er glad vi har fått på plass en så dyktig prosjektleder som Thea.

— Viken er også et temmelig unikt fylke: geografisk stort, folkerikt og i randsonen rundt Oslo, rommer fylket utrolig mange toneangivende aktører i feltet, og en stor bredde blant aktørene når det gjelder sjanger, virkeområde i musikknæringen og størrelse. Det gjør at jeg tror vi vil få ganske spennende svar her, sier Moe-Larsen.

I Viken fylkeskommunes «Temastrategi for kunst og kultur (2022 - 2025)» er kartlegging av musikkfeltet et av tiltakspunktene, og oppdraget med å gjennomføre kartleggingen ble gitt MØST og ØKS på tampen av 2021.

Det er nå vedtatt at Viken fylkeskommune skal oppløses, og man skal tilbake til den «gamle» fylkesinndelingen fra og med 2024.

— Det at fylket oppløses betyr egentlig lite for denne studien, men vi kommer til å sitte med data som gjør at vi kan se på de ulike delene av fylket både separat og samlet, sier Gunnar Grinaker, daglig leder i Musikkontoret ØKS.

Musikkontorene MØST og ØKS samarbeider om flere prosjekter, blant annet Katapult. Her er deltakerne samlet i 2021. Fra venstre: Amir Yaakoubd, Angelica Manke, Phylis Boateng og Christine Johansen. Foto: Nina Holtan

Musikkontorene MØST og ØKS samarbeider om flere prosjekter, blant annet Katapult. Her er noen av deltakerne samlet i 2021. Fra venstre: Amir Yaakoubd, Angelica Manke, Phylis Boateng og Christine Johansen.
Foto: Nina Holtan