Norske Kulturarrangører:

Vil støtte og utvikle unge ledere i arrangørfeltet

Av Tord Litleskare

| 26. august, 2022
NKA har fått innvilget prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd for å bidra til økt rekruttering til arrangørbransjen. Foto: Samuel Regan-Asante / Unsplash

NKA har fått innvilget prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd for å bidra til økt rekruttering til arrangørbransjen.
Foto: Samuel Regan-Asante / Unsplash

Nytt prosjekt fra Norske Kulturarrangører (NKA) skal treffe unge arrangørspirer og ildsjeler mellom 18 og 26 år.

Prosjektet som får oppstart i høst, skal strekke seg ut 2023/24. Interesseorganisasjonen for det norske arrangørfeltet har fått innvilget prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd.

I løpet av prosjektperioden skal NKA blant annet arrangere flere seminarer, samlinger, kurs, en-til-en coachingsamtaler med mer.

— Kompetanseflukten og bemanningsutfordringene post-pandemi er dramatiske for vår bransje, uttaler fungerende daglig leder i NKA, Anders Tangen, til Musikkontoret.

Fungerende daglig leder i interesseorganisasjonen Norske kulturarrangører, Anders Tangen. Foto: Ellen Lorenzen

Fungerende daglig leder i interesseorganisasjonen Norske kulturarrangører, Anders Tangen.
Foto: Ellen Lorenzen

NKA opplyser om at prosjektet består av flere delprogrammer, som til sammen utgjør en helhet som skal gjøre at arrangørfeltet står sterkt i flere nøkkelområder.

Delprogrammene inkluderer blant annet kurs for unge arrangører, kurs for studentarrangører, internprogram og lederprogram i NKA.

— Vi håper at dette prosjektet vil bidra til økt rekruttering og at dyktige, motiverte og kloke hoder finner veien inn til arrangørfeltet, avslutter Tangen.

Les mer om prosjektet på Norske Kulturarrangørers nettsider.

Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at medlemmene og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning.

Besøk Norske Kulturarrangører