Festivaldo

Dette må du ha på plass når du skal arrangere konsert

Konsertlokale, scene, teknisk utstyr, lyd og lys...

Det er en del å tenke på når du skal arrangere en konsert.

Denne guiden tar for seg hva du som arrangør må ha på plass og hvilke vurderinger du bør gjøre rundt konsertlokale, scene, teknisk utstyr, lyd og lys i forkant.

Av NKAs arrangørwiki

I samarbeid med

Norske Kulturarrangører

Sist oppdatert: 12. september, 2023

Intro

Mange konsertarrangører arrangerer i leide lokaler, noe som har sine klare fordeler. Det krever mer å skulle drive sitt eget spillested.

Går du med planer om å etablere et spillested, kreves det mer informasjon og veiledning enn du finner her. Det samme gjelder hvis du planlegger en større utendørsfestival.

Søk alltid hjelp hos erfarne fagfolk i slike tilfeller. Husk også at alle som er medlem i Norske kulturarrangører kan få et gratis skreddersydd kurs per år, samt løpende rådgivning og tilgang til både arrangørfaglige ressurser og nettverk.

Norske kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at medlemmene og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning.

Besøk Norske Kulturarrangører

Konsertlokale og scene

Et konsertlokale skal gi publikum gode konsertopplevelser samtidig som arrangør og artist får gode arbeidsforhold. Ofte blir man likevel nødt til å finne kompromisser.

Her skal vi se på noen punkter det er lurt å ta med i vurderingen:

Scenens plassering og tilgjengelighet er viktig for publikums opplevelse og artistenes arbeidsforhold.

Her må man som arrangør gjøre gode vurderinger rundt plassering i lokalet, størrelse, plassering av utstyr og folk på scenen og det rent visuelle, for eksempel storskjerm og bruk av backdrops.

Tips

Mange band ber om en «trommeriser». Dette er en slags «miniscene» laget av sceneelementer med bein for at utøveren skal sees bedre av publikum. Ønsket høyde på riseren vil variere fra band til band. Er det lavt under taket på scenen og bandet ber om en trommeriser på 80 cm, bør dere kanskje anbefale en lavere riser.

Teknisk utstyr

Du kan ha booket verdens tøffeste band, men hvis den tekniske produksjonen ikke holder mål, går artistens velvilje og publikums reaksjon lett fra fortryllet til forbannet.

Bruk derfor anerkjente merker på alt av utstyr og ansett eller lei inn kompetent personell.

Teknisk spesifikasjon

Lag en teknisk spesifikasjon (tech spec) hvor det listes opp hvilket utstyr dere har, hvor stor scenen er og hvor stort lokalet er. Denne bør legges ved alle bud som sendes til agenter.

Har dere egen nettside, er det bare å henvise til informasjonen der.

Tips

Husk alltid å ha god dialog mellom booking, produksjonsavdelingen og teknisk ansvarlig i tilfelle noe utstyr er ute av drift eller til reparasjon. Sørg for at det blir supplert med innleid utstyr.

Eie eller leie utstyr?

Teknisk utstyr er dyrt å kjøpe inn, og i noen tilfeller kan det være mer lønnsomt å leie utstyr fra gang til gang. Dette blir et økonomisk spørsmål dere selv må vurdere.

Generelt kan vi si at få, men store produksjoner taler for å leie, mens mange og enkle produksjoner taler for å eie.

Lyd og lys

Det siste man vil, er at konsertopplevelsen skal ødelegges av dårlig lyd. Invester derfor i lydutstyr fra et anerkjent merke.

Sørg også for å ha en kompetent lydtekniker på plass som kan gi besøkende lydtekniker god service eller artisten god konsertlyd.

Kort om lydutstyr som trengs:

Scenelyset skaper stemning og bygger opp under dynamikken i musikken.

Ulike artister kan ha svært forskjellig forhold til lysbruk. For noen er det nærmest bare arbeidslys, mens andre bruker mer lys og lyseffekter enn lydutstyr.

Tips

Hvis et band har spesielle behov for lys, så vil dette alltid være spesifisert i den tekniske rideren. Les denne nøye og ta kontakt med artistens representant dersom det er noe som helst tvil om du har, eller kan skaffe, det de ber om. Hvis du har godtatt en omfangsrik lysrider, må du levere varene.

Produksjonsfase

NKA har samlet nyttig informasjon om selve produksjonsfasen og hva slags kjøreplaner du som arrangør bør ha på plass, i sin Arrangørwiki:

Du må heller ikke glemme ulike meldeplikter, tillatelser og søknader som kan bli aktuelle i forbindelse med en konsertproduksjon.

Lykke til!

Nyttige lenker

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.