Årets siste tildelinger fra Kulturrom:

— Vi ønsker å tilby profesjonelle rammer for de som kommer til oss, og lys har mye å si for den totale opplevelsen

Av Tord Litleskare

| 12. desember, 2023
I samarbeid med

Kulturrom

Fra konsert på St. Croix-huset i Fredrikstad. Foto: Maja Brenna

Fra konsert på St. Croix-huset i Fredrikstad.
Foto: Maja Brenna

I Kulturroms siste tildelingsrunde i 2023 har søknadene virkelig beskrevet et stort behov for egna og tilrettelagte lokaler.

Kulturrom melder at de ser de samme tendensene for hele landet og for alle aldersgrupper.

I årets siste tildelingsrunde fra Kulturrom er det tilskudd til alle landets fylker, og de 126 tilskuddene er fordelt på 69 kommuner. Korps som får tilskudd til instrumenter eller utstyr, scener som får tilskudd til lydisolasjon, investering i etablering av flere nye scener og flere rom får bedre akustikk og scenetepper.

St. Croix-huset i Fredrikstad er blant de som har fått tilskudd i denne runden. 57.500 kroner er tildelt for at scenen skal gå til innkjøp av ny lysmikser med flight.

Ønsker å tilby profesjonelle rammer

Sara Jeaninen Heidenstrøm i St. Croix-huset forteller at tilskuddet fra Kulturrom er viktig for dem. Lysmikseren de hittil har tatt i bruk er utdatert og eies av en privatperson.

I tillegg har de siste årene vært preget av innkjøpsstopp fra kommunen.

— Det lokale kulturhuset vårt er til for byens innbyggere, og husets innhold skapes i stor grad av initiativ fra lokale ildsjeler. Vi har både lokale leietakere, samarbeid med lokale, egne arrangement for innbyggerne, og innkjøpte konserter/forestillinger i våre saler. Vi ønsker å tilby profesjonelle rammer for de som kommer til oss, og lys har mye å si for den totale opplevelsen, både for utøver og publikummer. Lyset forsterker, setter en stemning, og rammer kunsten og kulturen inn på en helt spesiell måte, sier Sara Jeanine Heidenstrøm i St. Croix-huset.

Se alle tildelinger her.

Karen Sofie Sørensen er daglig leder i Kulturrom. Foto: Jonathan Vivås Kise

Karen Sofie Sørensen er daglig leder i Kulturrom.
Foto: Jonathan Vivås Kise

En investering

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen, er fornøyd med at tildelingene er med på å bidra med en investering som muliggjør ny aktivitet for lokalt kulturliv og bedre kulturelle møteplasser.

— Fra dansekollektiv til korps som drifter rom for det lokale kulturlivet, til rockeklubber, ungdomslag og samfunnshus. Det er utrolig inspirerende å se hva disse små og store tilskuddene vil kunne utgjøre og utløse de neste årene. Vi gleder oss til å besøke mange av disse lokalene og se hva midlene muliggjør i tiden framover, uttaler hun.

Den neste søknadsfristen til Kulturroms ordninger er 1. mars 2024.

Husk også at du får full oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister for norsk musikkliv, fra Kulturrom og andre tilbydere, hos oss på Musikkontoret.