Shain Shapiro:

— Vi har en lang vei å gå når det kommer til å formidle nytteverdien av musikk fremfor å fremstille det som en utgiftspost

Av Malin Langøy Aarbø

| 30. april, 2024
Shain Shapiro er grunnlegger av selskapet Sound Diplomacy, som er en global forsknings- og strategikonsulentvirksomhet. De fokuserer blant annet på å drive økonomisk og sosial vekst, motstandskraft og bærekraft for mennesker, steder og byer. Foto: James Drury

Shain Shapiro er grunnlegger av selskapet Sound Diplomacy, som er en global forsknings- og strategikonsulentvirksomhet. De fokuserer blant annet på å drive økonomisk og sosial vekst, motstandskraft og bærekraft for mennesker, steder og byer.
Foto: James Drury

Hva kan musikkbransjen gjøre for å få økt gjennomslagskraft i politikken? Vi tok en prat med forfatter og gründer Shain Shapiro, og her kan du lese hans beste tips.

— Det handler ikke bare om å bruke mer penger på festivaler eller å tilby flere livearenaer. På systemnivå handler det mer om hvordan musikk bygges inn i samfunnet vårt.

I fjor debuterte Shain Shapiro som forfatter med boken «This Must Be the Place: How Music Can Make Your City Better», og har markert seg som verdensledende innen strategisk musikk- og kulturutvikling.

Han har også holdt flere foredrag - blant annet på Universitetet i Agder.

Ha fokus på et helhetlig budskap

Musikk er noe vi alle har til felles - på tvers av hva vi liker, hvor vi kommer fra og hvor vi bor. Det kan også være et fantastisk verktøy for å ta bedre beslutninger rundt utvikling av fellesskap eller tilhørighet.

Med dette som utgangspunkt, ønsker Musikkontoret å sette fokus på hvordan musikkbransjen kan kommunisere bedre med norske politikere og myndigheter, for å påvirke hvordan pengene fordeles.

— Det vanskeligste går rett og slett på å prate på en måte som offentlige myndigheter forstår. For å påvirke politiske beslutninger i en by, må man også ha kunnskap om hvordan politikk utformes og hva som er grunnlaget for beslutninger som tas, opplyser Shapiro.

Først og fremst er det viktig å formidle et felles, helhetlig budskap, mener han.

— Musikk er naturligvis ikke en monolog, og ulike deler av industrien kan ha sine egne interesser som de ønsker å ivareta, sier Shapiro.

— Samtidig tror jeg det er viktig at bransjen står samlet om ett - maks to - problemstillinger som de ønsker å kjempe for, med forslag til en helt konkret løsning. Politisk sett vil dette kunne vinne frem mye enklere.

Start i det små - og tenk ressurser

På spørsmål om han har noen gode eksempler å vise til, hvor musikk, politikk og samfunnsutvikling bidrar til felles vekst, trekker Shapiro frem Alabama, USA.

Et lokalt bibliotek i en av byene i delstaten satte nylig opp et talentutviklingsprogram. Der kunne unge, lovende artister få veiledning av en mentor og få muligheten til å opptre, samtidig som biblioteket ble brukt som en arena for markedsføring.

— Det høres kanskje ut som et lite tiltak sett opp mot å skulle starte opp en ny festival eller bygge et nytt kulturhus, men et engasjert bibliotek som løfter frem talenter kan være en nyttig ressurs for å skape kreativ og økonomisk vekst i et samfunn på sikt, påpeker han.

Har du sett noen endringer de siste årene på at musikkbransjen har fått større gjennomslagskraft, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

— Det har blitt mye bedre, og aldri før har så mange engasjert seg i hvordan musikk kan bidra til å skape en bedre by. Da jeg startet med dette var det vanskelig å få gehør for hvor viktig det er, opplyser Shapiro, og legger til.

— Samtidig tror jeg vi har en lang vei å gå, særlig når det kommer til å formidle nytteverdien av musikk fremfor å fremstille det som en utgiftspost.

Trenger tydeligere rammevilkår

Å forstå musikkbransjen på et økonomisk plan er ikke alltid like lett. I motsetning til andre bransjer, kan det for mange være vanskeligere å bryte ned hva vi faktisk selger, og hvordan det selges.

Desto viktigere er det at musikkbransjen selv tar ansvar for å sette seg inn i politikken, og ikke minst formidle sine egne interesser på en tydelig måte. Her ønsker Shapiro å komme med en tydelig oppfordring:

— Musikk er etter min mening drevet av mange følelser og lidenskap, sier han.

— Utvikling av samfunnet består i stor grad av politikk, og er drevet av politisk vilje og interesse. I dialog med offentlige myndigheter kan vi ikke være naive rundt hvordan politiske interesser og penger dominerer.

Hvilken kunnskap trenger artister og arrangører for å delta i politikken?

— Det viktigste er at folk som jobber i bransjen har forståelse for hvilke rammeverk som gjelder, og at artister har kjennskap til sine rettigheter. Det skal ikke mye til for å bli utnyttet. Derfor er vi også avhengige av bedre opplæring og tydeligere rammevilkår, avslutter Shapiro.

Til Bergen i november

Shain Shapiro er bekreftet til konferanseprogrammet til årets Vill Vill Vest i Bergen. Showcasefestivalen arrangeres 7. til 9. november.