TONO varsler endringer i avregningsmodell og konserttariff

Av Tord Litleskare

| 28. mai, 2024
Illustrasjonsbilde fra hyllestkonserten i anledning Bjørn Eidsvågs 70-årsdag i Oslo Spektrum tidligere i år. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Illustrasjonsbilde fra hyllestkonserten i anledning Bjørn Eidsvågs 70-årsdag i Oslo Spektrum tidligere i år.
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Den nye avregningsmodellen skal være mulig å forklare og forstå for TONOs medlemmer, kunder og søsterselskaper, melder rettighetsforvalteren.

TONO vedtok på et styremøte tidligere denne måneden en ny avregningsmodell som blant annet skal møte kravene i den nye loven om kollektiv forvaltning, og andre forventninger som stilles til organisasjonen.

Den nye avregningsmodellen skal, ifølge TONO, være enklere, og lettere å forstå. Den skal også gi et mer direkte forhold mellom innkrevd og utbetalt TONO-vederlag til rettighetshaverne.

Organisasjonen varsler i tillegg om en modernisering av konserttariffen.

Fases inn fra 2025

Den nye avregningsmodellen skal sikre at det innkrevde vederlaget går direkte til rettighetshaverne for det spesifikke repertoaret som er brukt, noe som skal øke presisjonen og sporbarheten i utbetalingene. Tidligere omfordeling av midler på tvers av avregningsområder avsluttes, og midler fra programløse områder (som butikker og treningsentre) vil reduseres.

Modellen vil fases inn gradvis fra 2025 og være fullt implementert innen 2029​.

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i TONO. Foto: Sverre Chr. Jarild

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i TONO.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Inkluderer tilskudd til arrangører i beregningen

Samtidig med nyheten om den nye avregningsmodellen melder TONO også at de oppdaterer konserttariffen til å inkludere alle relevante inntekter, ikke bare billettinntekter, i beregningsgrunnlaget for vederlag til komponister og sangtekstforfattere.

Fra 2027 vil tilskudd over 50.000 kroner også inngå i beregningen. Prosentsatsen for konserter med inntekt over ca 220.000 kroner økes gradvis fra 2025, og det innføres tiltak for å redusere administrasjonsbyrden for arrangører. Endringene skal, ifølge TONO, implementeres i dialog med konsertarrangører for å sikre en enkel og forutsigbar overgang​.

TONO-satsene i konsertsammenheng har vært mye debattert i vår og det har allerede kommer inn reaksjoner på de varslede endringene fra konsertarrangører i bransjeforumet Bransja prat.