Kulturrom:

Sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr

Av Tord Litleskare

| 11. november, 2022
I samarbeid med

Kulturrom

Illustrasjonsbilde: Teknisk sceneutstyr. Foto: Eduardo Soares / Unsplash

Illustrasjonsbilde: Teknisk sceneutstyr.
Foto: Eduardo Soares / Unsplash

Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet.

Kulturrom har siden oppstarten fokusert på at utstyr som kjøpes med tilskudd fra dem skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år.

Denne uken har de lansert en sjekkliste, som de håper både tilskuddsmottakere og andre aktører i bransjen vil ta i bruk.

Sjekklisten er en del av arbeidet med Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

Fem gode tips fra Kulturrom:

Nytt pilotprosjekt

Kulturrom ønsker å invitere to eller flere av sine tilskuddsmottakere med på pilotprosjektet «Grønnere innkjøp».

Det finnes i dag få undersøkelser av klimaavtrykk på sceneteknisk utstyr, og ingen veileder for hvordan å prioritere miljøhensyn i forbindelse med denne typen innkjøp.

Les mer om pilotprosjektet og se hele sjekklisten på Kulturroms nettsider.

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Besøk Kulturrom