Rettighetsorganisasjoner krever rammer for AI

Av Tord Litleskare

| 30. august, 2023
ChatGPT er et av flere AI-verktøy som har kommet til de siste årene. Foto: Jonathan Kemper / Unsplash

ChatGPT er et av flere AI-verktøy som har kommet til de siste årene.
Foto: Jonathan Kemper / Unsplash

Tretten internasjonale organisasjoner for blant annet artister, musikkskapere, forfattere og fotografer har kommet med et samlet utspill til politiske beslutningstakere verden over.

Der krever organisasjonene at det raskt etableres tydelige rammeverk for å beskytte menneskelig kreativitet og kunstneres rettigheter i møte med utviklingen og bruken av kunstig intelligens.

Paraplyorganisasjonene representerer til sammen seks millioner skapere innen ulike områder: Komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere, musikkforlag, musikere, fotografer, visuelle kunstnere, dramatikere og kunstneriske utøvere.

Den norske rettighetsorganisasjonen TONO er med gjennom medlemskapet i én av organisasjonene: CISAC

— Rettighetshaverne har ikke blitt invitert med på AI-festen. Det er et skrikende behov for å sikre musikkskapere og andre kunstneres rettigheter i den AI-drevne teknologiske revolusjonen vi står midt oppe i, uttaler administrerende direktør i TONO, Karl Vestli, i en pressemelding.

Syv prinsipper

Det åpne brevet fra paraplyorganisasjonene oppfordrer myndigheter og politiske beslutningstakere verden over til å forplikte seg til å utvikle og vedta politikk og lovgivning i tråd med syv prinsipper:

  • tillatelsesprinsippet
  • lisensieringsprinsippet
  • unntaksprinsippet
  • krediteringsprinsippet
  • åpenhetsprinsippet
  • ansvarsprinsippet
  • AI som verktøy-prinsippet

Mer utfyllende informasjon finner du på TONOs nettsider.