Musikkforleggerne:

Hvordan jobber Popular Demand med å få norske opphavspersoner ut i verden?

Av Musikkontoret

| 05. juni, 2024
I samarbeid med

Musikkforleggerne

161 A9495

I denne serien har Musikkforleggerne intervjuet sine medlemmer. I fjerde episode møter vi Joseph Jericson fra Popular Demand, som både er musikkforlag og management.
Video: Nikolai Grasaasen

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon som jobber for å gi norske musikkforlag bedre forutsetninger for å drive kreativ næring. Organisasjonens medlemmer skaper økonomiske og kunstneriske verdier og representerer over 4500 opphavere. Musikkforleggerne deler ut tilskudd gjennom sine støtteordninger og jobber aktivt med kompetanseheving og synliggjøring av arbeidet til norske musikkforlag. Organisasjonen skaper møteplasser, og veileder når det kommer til spørsmål om grafiske rettigheter og opphavsrett. Organisasjonens største arrangement er Musikkforleggerprisen som holdes én gang i året.

Besøk Musikkforleggerne