Post it

Søknadsskriving

Budsjett, prosjektbeskrivelse og rapportering.

Skal du spille inn et album eller dra på turné? Kanskje arrangere en festival eller markedsføre musikk i utlandet?

Selv om tilskuddsordningene er ulike, vil de fleste spørre etter en god beskrivelse av prosjektet, et realistisk budsjett og en rapport etter at prosjektet er fullført.

Av Tor-Arne Vikingstad og Leif Haaland

Sist oppdatert: 12. september, 2023

Tre smarte tips

Hvordan kan du gjennomføre arbeidet med søknader best mulig? Hvordan unngå siste liten og skriveangsten?

Budsjett

Budsjettet er på mange måter skjelettet til prosjektet ditt, altså de økonomiske rammene for hva pengene skal brukes på og hvordan penger skal komme inn igjen.

Det å ha et godt og realistisk budsjett til et prosjekt er nyttig for prosjektet uavhengig av søknaden.

Musikkontoret Brak i Vestland har utarbeidet enkle maler for budsjett til drift, konserter, turnéer og innspilling/utgivelse av et album.

Bruk gjerne en av disse malene som utgangspunkt for ditt søknadsbudsjett.

Prosjektbeskrivelse

Hva er ditt prosjekt? Er det en albumutgivelse, en turné, en musikkvideo, et enkeltarrangement eller en festival? Eller noe helt annet?

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Og hvem er involvert? Og ikke minst: hva er det som gjør at nettopp ditt prosjekt fortjener tilskudd foran de andre søkerne av tilskuddsordningen?

En prosjektbeskrivelse kan deles inn i tre deler: Hvem, hva og hvorfor.

Tor Arne uten design 4 5

Tor-Arne Vikingstad, tidligere gitarist i Sløtface, er en racer på søknadsskriving. Her deler han sine beste tips til hvordan du kan skrive en god prosjektbeskrivelse.
Video: Kontordagen DIGITAL.

Hvem

Dette er anslaget i søknaden din. Hvem er du og hva vil du? Hva har du gjort tidligere? Hva gir prosjektet kredibilitet?

Dette er viktige spørsmål du må svare på.

Hva

Dette er den faktiske prosjektbeskrivelsen, hvor du forteller hva du ønsker å gjøre.

Snakker vi om en innspilling? En turné? Låtskriving? En kombinasjon?

Hvorfor

Du bør kunne svare på hvorfor du trenger tilskudd og hvorfor du fortjener tilskuddet fremfor andre søkere.

Det er flere måter å svare på disse to spørsmålene. Vi deler det her inn i kunstnerisk kvalitet, resultat, og ringvirkninger og merverdi. Dette kan du bruke eller ha i bakhodet gjennom hele søknaden, og kan fungere som en pekepinn på hva du bør fokusere på.

Ulike ordninger vektlegger ulike ting. Når du leser retningslinjene kan du ofte få en idé om hva som er lurt å dedikere et avsnitt eller to til.

Sjekkliste for hva som er bra å ha med i denne delen:

  • hvordan prosjektet realiserer din kunstneriske visjon
  • hvordan prosjektet bygger på tidligere prosjekter og viser en naturlig vekst og utvikling
  • hvordan du planlegger og samarbeider for å oppfylle kravet til profesjonalitet som ordningen har
  • hvordan prosjektet oppfyller den hensikten som ordningen er laget for
  • hvordan prosjektet skaper ringvirkninger for næring, publikum og samfunnet
  • hvordan prosjektet tilfører noe unikt som skiller seg fra andre prosjekter

Det er også ryddig å ta med et par setninger i prosjektbeskrivelsen om musikken du eventuelt har vedlagt i søknaden. Skriv hvilke låter du har lagt ved, om det er demoer eller allerede utgitte låter og hvem som har vært med på å skrive dem.

I mange søknadsportaler finnes det ikke et eget tekstfelt for å beskrive vedleggende.

Tips

En god idé kan være å lage seg et hoveddokument for prosjektbeskrivelse som du kan fortsette å jobbe i og tilpasse ulike ordninger fremover. Da slipper du å begynne på scratch vær gang!

Å skrive godt

De som leser søknaden forholder seg i stor grad til teksten du leverer. Saksbehandleren eller komitéen må forstå hvor bra prosjektet ditt er ut ifra dine beskrivelser.

Det betyr at de som ikke greier å beskrive prosjektene sine på en god, konkret eller engasjerende måte kan stille svakere i søknadsbunken.

Dette er et problem for folk som ikke har norsk eller engelsk som sitt morsmål, har dysleksi eller rett og slett ikke tid til å sette seg ned og skape gode formuleringer om seg selv og hva en driver med.

Hva gjør du hvis du ikke føler at du behersker selve skrivingen så godt?

Rapport

Hvis du skal søke om midler og forvente tilskudd, må du kunne formulere en klar forventning om:

  • hva midlene skal brukes til
  • hva det potensielle resultatet er av at du får midlene

Det å stille seg slike spørsmål er viktig, også fordi du skal på et eller annet tidspunkt rapportere for dette. Ofte er dette et krav, og det er også en gylden mulighet å vise støtteordningen at du har gjennomføringskraft, er til å stole på og har respekt for midlene du er tildelt.

Vær derfor forberedt på å svare på det du har lovet i søknaden, og ikke minst hvorfor det potensielt ble annerledes.

De fleste ordningene vil ha eller krever rapport etter en viss tid. Notér deg hvordan du skal rapportere i det du får støtte. Marker det i kalenderen og sørg for at du ikke glemmer dette. Du kan eventuelt bruke vårt forslag til søknadssystem som en hjelp til rapporteringen.

Vår sjekkliste for en god rapport er:

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.