Nye TONO-vilkår for konsertarrangører

Av Tord Litleskare

| 07. november, 2022
Illustrasjonsbilde: Konsert i Oslo Spektrum med den franske elektronika-artisten Jean-Michel Jarre. Foto: Tord Litleskare

Illustrasjonsbilde: Konsert i Oslo Spektrum med den franske elektronika-artisten Jean-Michel Jarre.
Foto: Tord Litleskare

Rettighetsorganisasjonen innfører nye vilkår for konsertarrangører der det blant annet stilles tydeligere krav til søknader og rapportering av konserter.

Det melder TONO i en pressemelding i dag.

De nye vilkårene trer i kraft umiddelbart. Der understrekes det blant annet at konsertarrangører må søke TONO om tillatelse til fremføringer av repertoaret som forvaltes av rettighetsorganisasjonen i god tid før arrangementet.

Vilkårene stiller samtidig strengere krav til rapportering etter arrangementet.

Forholdsmessig reduksjon

Med grunnlag i nye lovmessige rammebetingelser gir vilkårene arrangørene mulighet til å opplyse om fremføring av verk som ikke forvaltes av TONO, og dermed få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen.

— Med reduksjonsordningen TONO innfører kan nå konsertarrangørene i sine søknader og musikkrapporter til TONO opplyse om hvor stor prosentandel av konsertens spilletid som har bestått av verk som ikke forvaltes av TONO. Vederlagsbetalingen til TONO reduseres deretter forholdsmessig med utgangspunkt i konsertarrangørens opplysninger. Vi vil gjennomføre stikkprøver av slike rapporter, men det er arrangørens ansvar å sørge for at de opplysninger vi får er korrekte, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i TONO. Foto: Sverre Chr. Jarild

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i TONO.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Arrangørs ansvar

Det er arrangørenes ansvar å søke tillatelse fra TONO senest syv dager før konsert og deretter sende rapporten senest ti dager etter at konserten er gjennomført.

— Reduksjonsordningen vil isolert sett kunne føre til at TONO får noe lavere konsertinntekter. Vi vil naturligvis likevel arbeide videre fremover med å sikre låtskriverne, komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene en sterkest mulig posisjon i den norske konsertøkonomien også i fremtiden, legger Martinsen til.

Du kan lese de nye vilkårene på TONOs nettsider.