Nytt prosjekt for kulturlivet på bygda:

Mye mer enn låvedans

Av Tord Litleskare

| 20. september, 2022
Låver og gårdstun kan brukes til mye mer enn tradisjonell låvedans. Her fra Operalåven i Hallingdal og forestillingen «Sommeropera» i 2022. Foto: Vegard Breie

Låver og gårdstun kan brukes til mye mer enn tradisjonell låvedans. Her fra Operalåven i Hallingdal og forestillingen «Sommeropera» i 2022.
Foto: Vegard Breie

All you need is låve skal skape nettverk mellom de som jobber med å arrangere konserter og festivaler i låver og på gårdstun i Viken, Vestfold og Telemark.

I første omgang planlegges det fire samlinger fra og med oktober til februar, der deltakerne deltar på den som er nærmest seg, før en større regional samling i april neste år.

— Vi ønsker å gi alle som driver med musikkrelatert virksomhet i en låve eller på en gård i Viken, Vestfold og Telemark tilbud om et kompetansehevende nettverk, for å samle og styrke et felt som faktisk har overraskende mange aktører, forteller prosjektleder Marit Sehl.

Du kan lese mer om prosjektet på Musikkontoret ØKS sine nettsider.

Tok over slektsgården

Prosjektleder Sehl er klassisk sanger med utdanning fra Musikkhøyskolen i Oslo og Operaskolen i Sydney. Etter at hun hadde fullført utdanningen sin bodde og jobbet hun i Sydney og Hamburg før hun flyttet hjem til Norge.

Hun forteller at hun lenge utsatte å overta slektsgården i Ål fordi hun følte seg avhengig av Oslo for å få oppdrag. I 2018 tok hun steget og flyttet med familien til gården og startet konserter for på sikt å bygge om og drive låven som en helårs kulturarena.

Resultatet har blitt Operalåven i Hallingdal.

Marit Sehl, prosjektleder i All you need is låve, er klassisk sanger med utdanning fra Musikkhøyskolen i Oslo og Operaskolen i Sydney. Hun står bak Operalåven i Hallingdal og kombinerer dette med eksterne sangjobber og en deltidsstilling som sangpedagog i lokal kulturskole. Foto: Jørgen Gottrup

Marit Sehl, prosjektleder i All you need is låve, er klassisk sanger med utdanning fra Musikkhøyskolen i Oslo og Operaskolen i Sydney. Hun står bak Operalåven i Hallingdal og kombinerer dette med eksterne sangjobber og en deltidsstilling som sangpedagog i lokal kulturskole.
Foto: Jørgen Gottrup

Sehl melder om stor oppslutning blant publikum, også da koronapandemien herjet, på de arrangementene som har vært der de fire siste årene.

— Tilbakemeldingene går på at publikum liker kombinasjonen av natur, utsikt, fjell, musikk, underholdning og lokalmat og -drikke, samt at folk som ikke er kjent med opera fra før oppdager at det er gøy og fint.

Ressurskrevende

All you need is låve har fokus på arrangører på bygda. Hva tenker Sehl selv er de største utfordringene for dem, sammenlignet med arrangører i de store byene?

— Arrangører på bygda kan ha utfordringer med lange avstander. Det er ressurskrevende med tanke på reisetid og overnatting for både artister og publikum. Små kommuner kan ha trange budsjetter og det kan være vanskelig å få økonomisk støtte.

Målet ved prosjektet er nå å gi disse arrangørene, som ofte driver alene, «et lag å spille på».

— Ved å bli kjent med hverandre og virksomhetene vi driver, kan vi dra gjensidig nytte av hverandres erfaringer og historier. Til samlingene har vi invitert noen som har «klart det» - det vil si folk som har bygget opp et godt fungerende sted og driver det med suksess - til å holde inspirasjonsforedrag.

Hun avslutter:

— Vi ønsker å bidra til at deltakerne i løpet av prosjektet setter seg konkrete mål for sin virksomhet, og at de på sikt når disse målene gjennom kompetanse de har tilegnet seg gjennom nettverket.

– Arrangører på bygda kan ha utfordringer med lange avstander. Det er ressurskrevende med tanke på reisetid og overnatting for både artister og publikum, sier prosjektleder i All you need is låve, Marit Sehl. Foto: Marcus Waters

— Arrangører på bygda kan ha utfordringer med lange avstander. Det er ressurskrevende med tanke på reisetid og overnatting for både artister og publikum, sier prosjektleder i All you need is låve, Marit Sehl.
Foto: Marcus Waters