Alle prosjekter

All you need is Låve

Har du en tom låve du vil fylle med musikk? Arrangerer du festival på gårdstunet? Eller ønsker du å skape din egen kulturelle arbeidsplass på bygda?

All you need is låve er et prosjekt som ønsker å skape nettverk mellom de som jobber med å arrangere konserter og festivaler i låver og på gårdstun rundt i bygdene i Viken, Vestfold og Telemark.

Målet er å skape en møteplass der aktørene kan bli bedre kjent og utveksle erfaringer, kartlegge utfordringer, samt gi inspirasjon og faglig påfyll til hvordan man best lykkes med å skape arbeidsplasser og næring i skjæringspunktet mellom musikk og reiseliv.

Vi planlegger 4 lokale samlinger spredd geografisk i vår region, før prosjektet avsluttes med en større regional samling våren 2023.

Deltakelse i prosjektet er åpent både for de som allerede er aktivt i gang med å drive publikumsrettet aktivitet på gårder i regionen, og de som ønsker å skape ny kulturaktivitet og næring i sin bygd.

Lokale samlinger:

Mandag 10. oktober kl 11-15: Løkfabrikken, Sande
Mandag 13. februar kl 11-15: Operalåven, Ål i Hallingdal
Mandag 13. mars kl 11-15: Neslandsvatn stasjon, Drangedal
Mandag 20. mars kl 11-15: Geiteberg kulturbruk, Indre Østfold

Agenda for samlingene:

11.00 Intro og presentasjon av deltakere og nettverksbyggere
12.00 Lunsj og matnyttig mingling
13.00 Workshop - utfordringer, strategier, målsetting
14.00 Inspirasjonsforedrag
14.45 Oppsummering og refleksjon

Felles regional avslutningssamling:
Mandag 17.april kl 11-15, Portåsen i Drammen.

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Marit Sehl // marit.sehl@ostafjelske.no

Prosjektet er igangsatt av Musikkontoret ØKS og støttet av Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.