Alle prosjekter

All you need is Låve

Har du en tom låve du vil fylle med musikk? Arrangerer du festival på gårdstunet? Eller ønsker du å skape din egen kulturelle arbeidsplass på bygda?

All you need is låve er et prosjekt som ønsker å skape nettverk mellom de som jobber med å arrangere konserter og festivaler i låver og på gårdstun rundt i bygdene i Viken, Vestfold og Telemark.

Målet er å skape en møteplass der aktørene kan bli bedre kjent og utveksle erfaringer, kartlegge utfordringer, samt gi inspirasjon og faglig påfyll til hvordan man best lykkes med å skape arbeidsplasser og næring i skjæringspunktet mellom musikk og reiseliv.

Prosjektet gjennomført i 2022 og 2023 som en pilot. Vi ønsket å kartlegge hvor mange aktører som finnes, hvor stor interesse det er for å starte kreativ næring på bygda, samt hvilke muligheter og utfordringer slike arrangører støter på.

Deltakelse i prosjektet var åpent både for de som allerede er aktivt i gang med å drive publikumsrettet aktivitet på gårder i regionen, og de som ønsker å skape ny kulturaktivitet og næring i sin bygd.

Fase 1: Kartlegging av aktører og scener i regionen
Fase 2: Fire innledende samlinger og workshops med aktører (gjennomført på Løkfabrikken i Sande, Operalåven i Ål i Hallingdal, Neslandsvatn stasjon i Drangedal og Geiteberg kulturbruk i Indre Østfold)
Fase 3: Avsluttende samling på Portåsen i Mjøndalen (april 2023)

Prosjektet ble igangsatt av Musikkontoret ØKS og støttet av Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.