Vegard Moberg i Brak:

— Det er nå den ekte krisen starter

Av Vegard Moberg

| 26. oktober, 2022
Vegard Moberg er daglig leder i Brak. Foto: Sjur Pollen

Vegard Moberg er daglig leder i Brak.
Foto: Sjur Pollen

Det eksisterer en betydelig markedssvikt i live-markedet, uavhengig av sjanger og hvor etablert artistene er.

Grunnen til at det er blitt slik er summen av en rekke fenomen som inntreffer samtidig. Det er en «perfekt storm», som tvinger store deler av kreativ næring i knestående:

  • Postpandemi med endret adferdsmønster hos publikum
  • Økte kostnader til produksjon (strøm, drivstoff ++)
  • Lavere kjøpekraft i markedet
  • Hyperdigitalisering (produksjon og konsum av innhold)

Denne situasjonen eksponerer veldig mange aktører i musikkbransjen for høy risiko og store tap. Det er viktig å poengtere at hele næringskjeden relatert til konsertvirksomhet lider under dette: Artister, arrangører, venues, managements, bookingagenter og andre aktører. Så vidt Brak erfarer er det ikke satt av midler til ekstra tilskudd i 2023 til denne næringen - hverken nasjonalt eller regionalt.

Resultatet av dette blir at aktører vil ta mindre risiko og programmere safere. Det blir mindre mangfold i programmeringen og mindre plass til artister i etableringsfasen.

Stort behov

Brak og mange aktører med oss er redd 2023 blir svært utfordrende for veldig mange, og det vil gi størst negative utslag for artister, produsenter, arrangører og leverandører som ikke er godt etablerte. Mange aktører vil nedskalere virksomheten sin og noen vil gi seg helt og gå over til å bli «tradisjonell lønnsmottaker».

Mer enn noen gang er det behov for å bidra til at den delen av kultursektoren som ikke har store offentlige tilskudd ikke kneler fullstendig.

Live-økonomien er svært viktig i musikkbransjen. De aller fleste artister har sin hovedinntekt her, skriver Vegard Moberg. Foto: Rahul Kukreja / Unsplash

Live-økonomien er svært viktig i musikkbransjen. De aller fleste artister har sin hovedinntekt her, skriver Vegard Moberg.
Foto: Rahul Kukreja / Unsplash

En hovedinntektskilde

Live-økonomien er svært viktig i musikkbransjen. De aller fleste artister har sin hovedinntekt her. Overskudd fra konsertvirksomheten investeres i skriving og innspilling av ny musikk.

Situasjonen kan derfor få enda mer langsiktige og omfattende følger, der hele forretningsmodellen i bransjen imploderer.

Det er ekstremt farlig om de sentrale - og lokale - myndighetene senker skuldrene og tenker at krisen er over for musikkbransjen.

Det er nå den ekte krisen starter!

Musikkontoret Brak

Brak jobber for profesjonalisering av artister og selskaper i musikkbransjen i Vestland. Vi er en døråpner og veileder som ønsker å løfte aktører i musikkfeltet til neste nivå.

Besøk Musikkontoret Brak