Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å øke antall profesjonelle kunstformidlingsprosjekt for barn og unge.

Det kan søkes til

  • Konsertforestillinger
  • Workshops
  • Kursserier

Se tidligere tildelinger her

Verdt å merke seg

  • Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.
  • I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene.
  • Søkere må engasjere aktive kunstnere med relevant utdanning eller kompetanse, eller som kan vise til relevant kunstnerisk praksis.