Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til å øke antall profesjonelle kunstformidlingsprosjekt for barn og unge

Det kan søkes til

  • konsertforestillinger
  • workshops
  • kursserier
  • med mer

Verdt å merke seg

  • søkere må ha bosted, kontor eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene
  • søkere må engasjere aktive kunstnere med relevant utdanning eller kompetanse, eller som kan vise til relevant kunstnerisk praksis

Se tidligere tildelinger