Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å øke antall profesjonelle kunstformidlingsprosjekt for barn og unge.

Det kan søkes til

  • konsertforestillinger
  • workshops
  • kursserier

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene
  • søkere må engasjere aktive kunstnere med relevant utdanning eller kompetanse, eller som kan vise til relevant kunstnerisk praksis

Se tidligere tildelinger