← Alle tilskuddsordninger

Amatørkultur og frivillighet - tilskudd til prosjekt og arrangement (tidl. Lokal kulturaktivitet)

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal sikre Bergen en bred produksjon og formidling, styrke det lokale kulturlivet, og støtte etablering av nye kulturtilbud for alle målgrupper.

Det kan søkes til

  • samarbeidsprosjekter mellom amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle aktører og utøvere
  • festivaler, arrangement, forestillinger og formidlingsprosjekt
  • utstyr til kulturproduksjon
  • lokalhistorie: jubileer, formidlingsprosjekt, arrangement

Verdt å merke seg

  • for aktiviteter innenfor amatørkulturfeltet i Bergen kommune
  • søknaden må være mottatt minimum fire uker før gjennomføringsdato
  • behandlingstid innenfor fire uker

Se tidligere tildelinger