← Alle tilskuddsordninger

Amatørkultur og frivillighet - tilskudd til prosjekt, arrangement og drift

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal sikre innbyggere i alle bydeler gode kultur- og fritidstilbud i sitt nærmiljø

Det kan søkes til

  • samarbeidsprosjekt mellom amatørkulturorganisasjoner og profesjonelle aktører og utøvere
  • festivaler, konserter og formidlingsprosjekt
  • kvalitative prosjekt for og med ulike befolkningsgrupper
  • utstyr og kompetanseheving

Verdt å merke seg

  • prosjekt og arrangement har søknadsfrist minimum fire uker før prosjektstart / gjennomføringsdato
  • driftstilskudd har søknadsfrist 20. mars
  • søker må være registrert i frivillighetsregisteret

Se tidligere tildelinger