Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om tilskudd til offentlige konserter.

Det kan søkes til

  • offentlige konserter
  • nye former for konsertfremvisning
  • konserter til barn og unge

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • søknader til en enkelt konsert prioriteres kun dersom det er begrunnet i mangfoldperspektiv
  • 80% av tilskuddet betales ut først, 20% betales ut etter rapporten er godkjent
  • profesjonelle utøvere på scenen

Se tidligere tildelinger