← Alle tilskuddsordninger

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjekter som styrker nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet. Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner, regnes her som nasjonale minoriteter.

Det kan søkes til

  • prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteters kultur, språk og historie
  • dokumentasjon
  • selvhjelpsvirksomhet
  • holdningsskapende arbeid

Verdt å merke seg

  • privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak med virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter
  • det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekt