← Alle tilskuddsordninger

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjekter som styrker nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet. Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner, regnes her som nasjonale minoriteter.

Det kan søkes til

  • prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteters kultur, språk og historie
  • dokumentasjon
  • selvhjelpsvirksomhet
  • holdningsskapende arbeid

Verdt å merke seg

  • privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak med virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter
  • det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekt