Organisasjoner

Dette er organisasjonene som jobber for deg i musikkbransjen.

Akks logo svart

AKKS jobber for likestilling i norsk musikkliv

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen. De forskjellige avdelingene til AKKS tilbyr ulike kurs som instrumentkurs, samspillkurs og kurs innen lyd- og lysteknikk, Cubase, DJ, jazz og låtskriving.

AKKS
GramArt_LOGO 2022

Artistorganisasjonen GramArt er for næringsdrivende artister og musikere

Artistorganisasjonen GramArt er interesseorganisasjonen for næringsdrivende artister, musikere og utøvende studioprodusenter innen populærmusikken. De er Norges eldste og mest erfarne artistorganisasjon og gir deg hjelp til hele karrieren. Medlemmene får gratis juridisk rådgivning, inkludert ulykkesforsikring, relevante medlemsfordeler, et stort nettverk og sosiale sammenkomster. Med et tydelig oppdrag for en begrenset kunstnergruppe, har de dessuten stor innflytelse på artistøkonomien gjennom forhandlingsutvalg og politisk påvirkning.

Artistorganisasjonen GramArt
Bandorg logo black

Bandorg støtter dere som spiller sammen

Bandorg er en landsomfattende kompetanse- og interesseorganisasjon som støtter med kunnskap og penger for å gjøre det enklere og bedre å drive med musikk. Organisasjonens hovedoppgave er å gi norske band og musikkgrupper gode utviklingsmuligheter og rammevilkår.

Bandorg
Bfsp logo

BFSP

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP) ble stiftet i 2015 og er Norges eneste organisasjon for leverandører av sceneteknisk utstyr. I dag har BFSP 37 medlemsbedrifter som utgjør ca. 84% av bransjen. Medlemsbedriftene omsetter for ca. 1.1 milliarder årlig.

BFSP
CREO

Creo - forbundet for kunst og kultur

Creo er landets største kunstnerorganisasjon og arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns, - og arbeidsvilkår. Som medlem i Creo får du informasjon, veiledning og bistand i spørsmål om dine arbeidsforhold. De tilbyr også juridisk rådgivning, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – i tillegg til en rekke medlemsfordeler.

Creo
UNOF_logo

De Unges Orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5.400 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 175 lokale orkestre.

De Unges Orkesterforbund
Logodissimilis

Dissimilis

Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse.

Dissimilis
ESTALOGO

ESTA-Norge

ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskaplige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument. ESTA, European String Teacher Association, er en europeisk interesseorganisasjon for strykelærere.

ESTA Norge
FOLKORG

FolkOrg støtter og bevarer tradisjonene

FolkOrg er en organisasjon som arbeider for å styrke folkemusikken og folkedansen i Norge. Lag, utøvere og arrangører kan bli medlem i FolkOrg.

FolkOrg
FONO

FONO jobber for uavhengige plateselskaper

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige plateselskaper - indiene! Organisasjonen jobber for og med viktige og aktuelle saker som berører alle norske utgivere.

FONO
Foreningenforklassiskgitar logo

Forening for klassisk gitar i Norge

Foreningen er en ideell, landsdekkende organisasjon som drives på frivillig basis. Den har som formål å fremme interessen for klassisk gitar i Norge, skape et nasjonalt nettverk for klassiske gitarister og gitarpedagoger, og å stimulere til samarbeid, konsertvirksomhet og informasjonsutveksling.

Forening for klassisk gitar i Norge
Fonoko logo

Foreningen norske kordirigenter

Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) er en ideell organisasjon for kordirigenter og andre som er engasjert i musikkfaglig korarbeid. FONOKO ble stiftet i 1988, og er i dag den eneste dirigentforeningen i Norge. Formålet med FONOKO er å bidra til en faglig utvikling av norsk korarbeid. Dette skjer ved ulike kurstilbud, gjennom konferanser og kongresser, festivaler og ved musikkpolitisk medvirkning.

FONOKO
Gramo logo Sort 509x315 442x274

Gramo fordeler inntekter til artister og produsenter

Gramo er organisasjonen som krever inn og fordeler vederlag til artister og produsenter når innspillingene dere blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge.

Gramo
Ifpinorge logo

IFPI Norge

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) representerer musikkselskaper over hele verden. IFPIs viktigste oppgaver er å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til musikkprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer. IFPI Norge er en del av IFPI International, som representerer 8.000 medlemmer i over 70 land.

IFPI Norge
Jm logo

JM Norway

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Vi har siden 1970 arbeidet for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv og internasjonale kulturopplevelser. Vi ønsker å bidra til engasjement, musikkglede og global kulturforståelse.

JM Norway
Klassisk logo

Klassisk

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. Vi jobber for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

Klassisk
Korpsnett logo

Korpsnett Norge

Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og og andre musikkensembler. Vi vil at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et musikkorps.

Korpsnett Norge
KULTUROM

Kulturrom backer det tekniske

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Kulturrom
MUSIC NORWAY

Music Norway hjelper deg få musikken ut i verden

Music Norway guider deg ut i det globale musikkmarkedet og spleiser deg med kontakter og muligheter. Vi er til stede der du trives aller best – på bransjetreff, konferanser og festivaler. Våre rådgivere sjekker inn med musikkbransjen i inn- og utland, og har oversikt på hvem, hvor og hvordan. Music Norway har verktøyene du trenger når mulighetene er der - gjennom veiledning, tilskudd og nettverk.

Music Norway
musikkiskolen_logo1

Musikk i skolen

Musikk i Skolen er en ideell medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å styrke musikkfagets, musikkens og sangens plass i norsk skole. Vårt hovedfokus er barn og unges oppvekstmiljø – både i og utenfor skolen. Organisasjonen ble opprettet allerede i 1956, og siden da har vi ustanselig jobbet for å styrke kulturfaglig kompetanse og aktivitet.

Musikk i skolen
MUSIKKFORLEGGERNE

Driver du forlag bør du melde deg inn hos Musikkforleggerne

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon som jobber for å gi norske musikkforlag bedre forutsetninger for å drive kreativ næring. Organisasjonens medlemmer skaper økonomiske og kunstneriske verdier og representerer over 4500 opphavere. Musikkforleggerne deler ut tilskudd gjennom sine støtteordninger og jobber aktivt med kompetanseheving og synliggjøring av arbeidet til norske musikkforlag. Organisasjonen skaper møteplasser, og veileder når det kommer til spørsmål om grafiske rettigheter og opphavsrett. Organisasjonens største arrangement er Musikkforleggerprisen som holdes én gang i året.

Musikkforleggerne
logo_nasol

NASOL

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) er forbundet for alle de voksne, ikke-profesjonelle orkestrene i Norge. NASOL har rundt 2.100 medlemmer i alle aldre, som spiller i omlag 60 lokale orkestre.

NASOL
Nemaa logo

NEMAA

Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA) er en organisasjon for artistmanagere og bookingagenter i Norge og har over 80 medlemsbedrifter fra hele landet. NEMAA er en del av IMMF, International Music Managers Forum, som organiserer mer enn 2.000 managere verden over.

NEMAA
NOPA

Komponister og tekstforfattere: Se hit!

NOPA er interesseorganisasjonen for opphavere til musikkverk. De har mer enn 1.500 medlemmer som skaper musikk på alle språk og i alle sjangre.

NOPA
NA logo

Norsk Artistforbund

Norsk Artistforbund (NA) er en interesseorganisasjon som ble startet høsten 2000. Organisasjonens mål er å skape en egen, god organisasjon for populærartistene og deres sjangre, oppheve sjangerkategoriene på verk i TONO, oppnå styreplass for pop- og rockutøverne i de viktigste fondene og skape et godt og uformelt forum for norske pop- og rockartister.

Norsk Artisforbund
NB Ulogo sort 1

Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler. NBU har som mål å skape et rikt miljø for blues i Norge, i tillegg til å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet.

Norsk Bluesunion
NJF

Fremmer jazzens vilkår

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og arbeider for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Norsk jazzforum organiserer jazzfestivaler, jazzklubber, storband, profesjonelle musikere, jazzstudenter, regionale jazzsenter og høyere jazzutdanninger. Organisasjonens primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, samt å markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt.

Norsk jazzforum
Komponistforeningen logo

Norsk komponistforening

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk komponistforening
NMR original

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner, og har siden 1976 sørget for å tale musikklivets sak overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter.

Norsk musikkråd
Norsk Vise Forum

Visekunst og sanglyrikk

Norsk viseforum er en medlems- og interesseorganisasjon for låtskrivere, viseartister og viseklubber i Norge.

Norsk viseforum
NK logo nor black kopi MUSIKKONTORET2

Norske kulturarrangører støtter arrangørene

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at medlemmene og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning.

Norske kulturarrangører
Norske kulturhus logo

Norske kulturhus

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er kulturhusenes egen interesseorganisasjon. Med 130 medlemmer i ryggen arbeider vi daglig for levende kultur der folk bor – fordi kultur bidrar til bedre levekår og visker ut ulikheter. Vår medlemsbase strekker seg fra Longyearbyen i nord til Lyngdal i sør, og omtrent hver tredje kommune i landet har i dag et kulturhus som er medlem i vårt kulturnettverk.

Norske kulturhus
Logoplatearbeiderforeningen

Platearbeiderforeningen

Platearbeiderforeningen har som mål å jobbe for å fremme musikkprodusenter og studioteknikeres interesser i musikkbransjen spesielt og samfunnet generelt. Foreningen fungerer også som et kontaktnettverk og samarbeidsforum og søker å fremme gode arbeidsforhold for både produsenter og teknikere, samt jobbe for kompetanseheving.

Platearbeiderforeningen
Samspill liggende undertekst sort

Samspill

Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. De tilbyr veiledning til sine medlemmer knyttet til karriereutvikling og profesjonalisering. De produserer konserter i samarbeid mellom medlemmer og arrangører både i Norge og internasjonalt. Og de fungerer som er et bindeledd mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere.

Samspill
TONO logo color

TONO forvalter rettigheter

TONO eies og styres av opphavere (komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag) og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO