Organisasjoner

Dette er organisasjonene som jobber for deg i musikkbransjen.

Akks logo svart

AKKS jobber for likestilling i norsk musikkliv

AKKS (tidl. Aktivt kvinnekultursenter) er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen. De forskjellige avdelingene til AKKS tilbyr ulike kurs som instrumentkurs, samspillkurs og kurs innen lyd- og lysteknikk, Cubase, DJ, jazz og låtskriving.

AKKS
Band Org

BandOrg jobber for morgendagens headlinere

BandOrg er en landsomfattende kompetanse- og interesseorganisasjon som støtter med kunnskap og penger for å gjøre det enklere og bedre å spille i band. Organisasjonens hovedoppgave er å gi norske band og musikkgrupper gode utviklingsmuligheter og rammevilkår.

BandOrg
CREO

Creo - forbundet for kunst og kultur

Creo er landets største kunstnerorganisasjon og arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns, - og arbeidsvilkår. Som medlem i Creo får du informasjon, veiledning og bistand i spørsmål om dine arbeidsforhold. De tilbyr også juridisk rådgivning, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – i tillegg til en rekke medlemsfordeler.

Creo
FOLKORG

FolkOrg støtter og bevarer tradisjonene

FolkOrg er en organisasjon som arbeider for å styrke folkemusikken og folkedansen i Norge. Lag, utøvere og arrangører kan bli medlem i FolkOrg.

FolkOrg
FONO

FONO jobber for uavhengige plateselskaper

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige plateselskaper - indiene! Organisasjonen jobber for og med viktige og aktuelle saker som berører alle norske utgivere.

FONO
GRAMART

GramArt er artistene, musikernes og studioprodusentenes organisasjon

GramArt er en interesseorganisasjon for artister, musikere og studioprodusenter innen populærmusikken. De er Norges eldste og mest erfarne artistorganisasjon og gir deg hjelp til hele karrieren; relevante medlemsfordeler, rådgivning, et stort nettverk og sosiale sammenkomster. Med et tydelig oppdrag for en begrenset kunstnergruppe, har de dessuten stor innflytelse på artistøkonomien gjennom forhandlingsutvalg og politisk påvirkning.

GramArt
Gramo logo Sort 509x315 442x274

Gramo fordeler inntekter til artister og produsenter

Gramo er organisasjonen som krever inn og fordeler vederlag til artister og produsenter når innspillingene dere blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge.

Gramo
KULTUROM

Kulturrom backer det tekniske

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Kulturrom
MUSIC NORWAY

Music Norway hjelper deg få musikken ut i verden

Music Norway guider deg ut i det globale musikkmarkedet og spleiser deg med kontakter og muligheter. Vi er til stede der du trives aller best – på bransjetreff, konferanser og festivaler. Våre rådgivere sjekker inn med musikkbransjen i inn- og utland, og har oversikt på hvem, hvor og hvordan. Music Norway har verktøyene du trenger når mulighetene er der - gjennom veiledning, tilskudd og nettverk.

Music Norway
MUSIKKFORLEGGERNE

Driver du forlag bør du melde deg inn hos Musikkforleggerne

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon som arbeider for musikkforlagenes og opphavernes rettigheter og for en bærekraftig musikkbransje. Musikkforleggerne tilbyr veiledning og kursing - og arrangerer blant annet den årlige Musikkforleggerprisen.

Musikkforleggerne
NOPA

Komponister og tekstforfattere: Se hit!

NOPA er interesseorganisasjonen for opphavere til musikkverk. De har mer enn 1.250 medlemmer som skaper musikk på alle språk og i alle sjangre.

NOPA
NJF

Fremmer jazzens vilkår

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og arbeider for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk. Norsk jazzforum organiserer jazzfestivaler, jazzklubber, storband, profesjonelle musikere, jazzstudenter, regionale jazzsenter og høyere jazzutdanninger. Organisasjonens primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, samt å markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt.

Norsk jazzforum
NMR original

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner, og har siden 1976 sørget for å tale musikklivets sak overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter.

Norsk musikkråd
Norsk Vise Forum

Visekunst og sanglyrikk

Norsk viseforum er en medlems- og interesseorganisasjon for låtskrivere, viseartister og viseklubber i Norge.

Norsk viseforum
NKA

Norske konsertarrangører støtter arrangørene

Norske konsertarrangører (NKA) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for konsertarrangører. Medlemmene er festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA legger til rette for nettverksbygging og kompetansedeling i arrangørfeltet spesielt og i musikkfeltet generelt. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning. NKA har også en arrangørwiki tilgjengelig for sine medlemmer.

Norske konsertarrangører
Samspill liggende undertekst sort

Samspill er en døråpner for utøvere av globale kunstuttrykk og arrangørene, og bidrar til mangfold i kulturlivet

Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. De tilbyr veiledning til sine medlemmer knyttet til karriereutvikling og profesjonalisering. De produserer konserter i samarbeid mellom medlemmer og arrangører både i Norge og internasjonalt. Og de fungerer som er et bindeledd mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere.

Samspill
TONO logo color

Tono forvalter rettigheter

Tono eies og styres av opphavere (komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag) og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

Tono