← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - ymse kulturformål

Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For prosjekter som ikke dekkes av andre ordninger.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • produksjons-/formidlingslokaler

Verdt å merke seg

  • søker må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene
  • arrangementer av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd

Se tidligere tildelinger