← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - ymse kultur

Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjekter som ikke dekkes av andre ordninger.

Det kan søkes til

  • Mønstringer
  • Jubileer
  • Markeringer
  • Bokutgivelser

Se tidligere tildelinger her

Verdt å merke seg

  • Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.
  • I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene.
  • Arrangementer av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd