← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - ymse kultur

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjekter som ikke dekkes av andre ordninger.

Det kan søkes til

  • mønstringer
  • jubileer
  • markeringer
  • bokutgivelser

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene
  • arrangementer av primært sosial karakter kan ikke få tilskudd

Se tidligere tildelinger