Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal gå til kunstnerisk virksomhet som går på tvers av etablerte kunstneriske sjangre eller til samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ulike kunstarter.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • produksjons- og formidlingslokaler

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene.

Se tidligere tildelinger.

Lurer du på noe?