Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Musikkbyen Bergen skal fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kraftsentrum som tilbyr musikere attraktive vilkår for kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • produksjons- og formidlingslokaler

Verdt å merke seg

  • søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • må ha deltakere som er aktive kunstnere eller kulturarbeidere
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene

Se tidligere tildelinger

Lurer du på noe?