Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Musikkbyen Bergen skal fremstå som et nasjonalt og internasjonalt kraftsentrum som tilbyr musikere attraktive vilkår for kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • øvings-, produksjons- og formidlingslokaler

* prosjekter og driftsmidler går ofte til turné, festivaler og arrangementer, verk/skaperfase og innspilling.

Verdt å merke seg

  • søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • må ha deltagere som er aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene

Se tidligere tildelinger

Lurer du på noe?