← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kulturlos

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Øk deltagelsen fra underrepresenterte publikumsgrupper

Det kan søkes til

  • lønnskostnader til å engasjere en person / et nettverk med brobyggerkompetanse

Verdt å merke seg

  • søkere må ha bosted, kontor eller hovedvirke i Bergen kommune
  • søkes av kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner o.l.
  • én årlig søknadsfrist
  • ordningen har kr 205 000,- til fordeling i 2024

Se tidligere tildelinger