← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kulturlos

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Øk deltagelsen fra underrepresenterte publikumsgrupper

Det kan søkes til

  • engasjere en person/ et nettverk med erfaring fra å knytte grupper av mennesker sammen på tvers av kulturell og sosial bakgrunn

Verdt å merke seg

  • søker må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • søkes av kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner o.l.
  • tilskudd gis til lønnskostnader
  • én årlig søknadsfrist

Se tidligere tildelinger