Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal motvirke strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren.

Det kan søkes til

  • tilskudd til å ansette en aspirant med funksjonsnedsettelser i en stilling som maks tilsvarer en 100% stilling i ett år
  • aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • tilskuddet skal i sin helhet gå til å lønne aspiranten
  • forplikter å gi oppgaver som sikrer faglig og kunstnerlig utvikling
  • obligatorisk vedlegg: Motivasjonsbrev fra kandidaten