Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

Skal motvirke strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren.

Det kan søkes til

  • tilskudd til å ansette kunstere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn i 100% stilling i ett år
  • omfatter også administrasjon, produsent- og arrangørvirksomhet

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • forplikter å gi oppgaver som sikrer faglig og kunstnerlig utvikling
  • virksomheten bør ha navngitt aspirant klar