Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til å styrke det frie kunstfeltet i Bergen gjennom tilskudd til utvikling, produksjon og formidling av profesjonell kunst.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • øvings-, produksjons- og formidlingslokaler
  • utvikling av programvare

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • søkere må ha deltakere som er aktive kunstnere med relevant utdanning, kompetanse og/eller praksis
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70 % av tilskuddsmidlene