Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling

Det kan søkes til

  • prosjekter som formidler kunst og kultur fra verden til Bergen eller omvendt
  • internasjonal lansering og eksport
  • reise- og oppholdsutgifter
  • deltakeravgift
  • publiseringsmateriell
  • gjesteopphold (Artist in Residence)

Verdt å merke seg

  • søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • søknad bør inkludere formell invitasjon eller kontrakt
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene

Se tidligere tildelinger.