Tilbyder

Music Norway

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til reiser til eller fra utlandet som øker eksponeringen av norsk musikkliv.

Det kan søkes til

  • konsert/turné
  • møtevirksomhet
  • låtskriving/komponering
  • arbeidsopphold

Verdt å merke seg

  • konkrete invitasjoner eller planer må legges ved
  • tilskudd skal dekke konkrete utgifter
  • du må ha virksomheten som fulltidsbeskjeftigelse
  • be om utbetaling av midler innen to måneder etter prosjektets slutt
  • det finnes unntak fra søknadsfristene