Tilbyder

FFUK

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om støtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold

Det kan søkes til

  • deltakelse på kurs/seminar/workshop
  • deltakelse på timer/undervisning
  • deltakelse på prøvespill
  • fra 2021: delta på digitale kurs, workshops o.l. hjemmefra

Verdt å merke seg

  • Søker må være profesjonell utøvende kunstner bosatt i Norge
  • går ikke til skapende eller rene inspirasjonsreiser
  • kan utbetales når billetter m.m. bestilles
  • maksimal søknadssum kr 10 000,-
  • søknadsfrist kl 13:00

Se tidligere tildelinger her