Tilbyder

Music Norway

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til internasjonal markedsføring.

Det kan søkes til

  • produksjon av audiovisuelt innhold til markedsføringskampanje
  • kjøp av PR-tjenester fra tredjepart
  • mediekjøp/kampanjer i sosiale medier
  • in-house arbeidsutgifter til prosjekt

Verdt å merke seg

  • kun internasjonalt
  • må vise til konkrete planer og interesse
  • krever minst 50% egeninvestering
  • spesielle hastesaker kan be om unntak fra søknadsfrister

Se tidligere tildelinger