Tilbyder

USF Verftet

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om opphold på AIR Bergen - internasjonal og nasjonal (unntatt Bergen) ordning.

Det kan søkes til

  • opphold i Bergen for utøvelse, arbeid og samarbeid innen alle kunstformer

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist internasjonale: 1. mars
  • søknadsfrist norske: 11. mars
  • ikke for kunstnere bosatt i Bergen