← Alle tilskuddsordninger

Internasjonal kunst- og kulturutveksling - rask respons

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til at kunstnere og kulturarbeidere innen alle fagfelt kan delta på internasjonale prosjekter og arrangement som oppstår på kort varsel

Det kan søkes til

  • reise
  • opphold
  • særlige prosjektkostnader

Verdt å merke seg

  • søkere må ha bosted, kontor eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • maks tilskuddsbeløp kr 15 000,-
  • vedlegg: formell invitasjon, avtale eller kontrakt som kan tidfestes til under 3 måneder til startdato for prosjektet