Pedaler

Det grønne skiftet: Hva kan musikkbransjen gjøre nå?

Anbefalte strakstiltak for selskap, organisasjoner og enkeltaktører.

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030. Skal vi klare dette må også musikkbransjen gjøre sin del.

Her er en enkel oversikt over ulike tiltak du kan sette i gang med nå!

Av Linnéa Elisabeth Svensson

I samarbeid med

Grønt veikart

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

Det er høy bevissthet om, og etterspørsel etter, bærekraftige og grønne tiltak i kulturnæringen.

Kunst- og kultursektoren ønsker samlende retningslinjer og verktøy for å øke farten på overgangen til grønn produksjon, drift og andre grønne løsninger.

En del av arbeidet har vært å samle inn erfaringer fra kulturfeltet som grunnlag for å utforme det grønne veikartet.

Grønt veikart

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Les mer om Grønt veikart

Selskapsnivå

Hva bør selskaper, organisasjoner og prosjekter i musikkbransjen gjøre?

På strategisk nivå skjer det allerede en del.

Flere festivaler og arrangørselskaper har fått inn dedikerte ansatte som arbeider med bærekraft i selskapet. Det er også flere miljøsertifiseringsordninger, for eksempel Miljøfyrtårn og Grøn festival i regi av Musikkontoret Brak i Vestland.

Rent praktisk er følgende strakstiltak anbefalt:

Individnivå

Hva bør kunstnere og kulturarbeidere gjøre?

I 2007 la Radiohead om på hvordan de planla sine turnéstopp for å sikre lavere klimaavtrykk. Tolv år senere gikk et annet britisk band, Coldplay, ut og sa de ikke ville turnere før de kunne gjøre det miljøvennlig.

Her til lands har blant annet Moddi gjort flere miljøtiltak rundt sin konsertvirksomhet, for eksempel gjennom å reise med el-bil eller tog.

Her er fem anbefalte strakstiltak:

Oppsummering

Musikkbransjen er bred og sammensatt. For å ivareta spennet i ulike behov har Grønt veikart blitt utarbeidet som en overordnet strategidokument. Det er tenkt som en rettesnor; en veiviser til hvordan hver enkelt kan gjøre sektoren grønnere og mer bærekraftig.

Strakstiltakene over er aktiviteter som raskt vil gi effektfulle endringer.

Vi håper dette veikartet gir inspirasjon til å tilpasse disse tiltakene til den enkelte kunstneres, kultur­arbeideres og selskaps forhold og behov, og at veikartet gjør det enklere å lage en plan for det grønne skiftet.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.