Musikkontoret MØST inn i europeisk samarbeid:

— Jeg har forventning om at dette skal skape resultater som varer

Av Leif Haaland

| 05. desember, 2023
Avtroppende daglig leder i MØST, Trond Moe-Larsen, som skal lede det europeiske samarbeidsprosjektet fra norsk side. Her i aksjon fra første samling i Hamburg. Foto: Laura Leglise

Avtroppende daglig leder i MØST, Trond Moe-Larsen, som skal lede det europeiske samarbeidsprosjektet fra norsk side. Her i aksjon fra første samling i Hamburg. Foto: Laura Leglise

Musikkontoret MØST skal de neste tre årene samarbeide på tvers av landegrenser for å styrke musikknæringen. Prosjektet MI-RAP tar utgangspunkt i noen av de strukturelle utfordringene i den europeiske musikkindustrien, og har en budsjettramme på hele 2,6 millioner euro.

MI-RAP (Music Industry Resilience Acceleration Program) er et europeisk samarbeidsprogram som skal utvikle tiltak og metoder for å styrke musikknæringen. Initiativet kommer fra Hamburg Music, og er støttet av Interreg Baltic Sea Region Program.

God stemning når delegatene fra 8 land var sammen for første gang denne høsten. Foto: Laura Leglise

God stemning når delegatene fra 8 land var sammen for første gang denne høsten. Foto: Laura Leglise

Løsningen er allerede klar: Music Industry Resilience Acceleration Program (MI-RAP), et program ssom skal utvikles gjennom prosjektet. Det er valgt ut tre utfordringer som skal adresseres: mangel på kvalifisert arbeidskraft, effekter av digitalisering og klimaendringer.

I et nettverk som foruten MØST består av aktører fra Sverige, Finland, Estland, Litauen, Latvia, Polen og Tyskland, skal verktøy, metoder og målsettinger deles og utvikles for å bygge sterkere lokale musikk-økosystem.

Foto: Laura Leglise

Foto: Laura Leglise

— Dette er et prosjekt som glir rett inn i vår strategi. Å få jobbe tett med andre regioner i Europa blir en stor styrking av Musikkontoret MØST. Her kan vi være med å påvirke internasjonalt, samtidig som vi bygger nettverk og henter masse kunnskap fra viktige musikkregioner der ute. Vi har Hamburg, med sin lange historie som en viktig musikkby i Europa med alt fra The Beatles til Reperbahn, Espoo i Finland med sine clustere og kobling mot tech, og Tallin med sin særegne Tallin Music Week, for å nevne noe, sier Trond Moe-Larsen

MØST leder nettverkets arbeid med å utvikle Music Cities Innovation and network support strategies som blant annet skal lede til et omforent strategisk Manifest, en Music City Action Plan og en eksempeldatabase. MØST er også med i gruppen som skal gjøre lokale piloter innenfor grønn omstilling av industrien. Målgruppen for prosjektet er de menneskene, organisasjonene og institusjonene som bidrar til å legge strukturer for lokale musikk-økosystemer.

Deltagerne fra ulike land tar med seg forskjellig erfaring og kunnskap inn i MI-Rap prosjektet. Her Kari Mikkela fra Open Creative House i Espoo, Finland. Foto: Laura Leglise

Deltagerne fra ulike land tar med seg forskjellig erfaring og kunnskap inn i MI-Rap prosjektet. Her Kari Mikkela fra Open Creative House i Espoo, Finland. Foto: Laura Leglise

Gjengen fra 8 land har forventninger til hva de kan få til i det europeiske MI-Rap-prosjektet. Foto: Laura Leglise

Gjengen fra 8 land har forventninger til hva de kan få til i det europeiske MI-Rap-prosjektet. Foto: Laura Leglise

Trond er positiv til hva de kan få til på tre år.

— Jeg har ganske store forventninger til at vi skal få til bra saker her. Alle har forpliktet seg til å sette minst en fulltidsansatt på prosjektet, og da vi møttes for en kick-off i Hamburg i oktober var det god energi i gjengen. Disse landene ligner delvis kulturelt på hverandre, og jeg tenker det kan bidra til å få strukturen i samarbeidet ganske raskt på plass. Og, selv om prosjektet slutter etter tre år så er det en forventning om at dette skal gi resultater som varer.

Foto: Laura Leglise

Foto: Laura Leglise

Han tror de kan bruke noen av de erfaringene de gjorde med det samarbeidet rundt etableringen av musikkontoret.no.

— Det er noen likheter her: både med tanke på samarbeidsstruktur, og det å skape noe som svarer til reelle utfordringer og kommunisere dette godt til målgruppen, forteller Trond.

MI RAP Logo Standard large 1