Alle prosjekter

SOMU

Sogn og Fjordane musikkfond er eit fond som tilbyr støtte til artistar og andre aktørar i musikknæringa som er knytt til Sogn og Fjordane.

Midlane kjem frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Tenester vert levert av samarbeidspartnarane OnCue Music Productions AS, Vestnorsk Filmsenter og Malakoff Rockfestival.

Fondet er etablert og administrert av Brak og støttar innspelingsprosjekt, turnear og arrangørsamarbeid. I tillegg administrerer SOMU eit utviklingsprogram og eit etableringsprogram.

Sogn og Fjordane musikkfond skal

  • Vere eit sjangeruavhengig fond for musikkmiljøet i Sogn og Fjordane.
  • Bidra til profesjonalisering og heve produktkvalitet.
  • Bidra til at ein kan halda på med musikk med adresse i Sogn og Fjordane.
  • Driftast av Brak.

Sogn og Fjordane musikkfond ynskjer å

  • Etablera seg som ei fast ordning.
  • Knyta til seg fleire bidragsytarar.
  • Nå målet som er at fondet skal disponera 500 000 søkbare kroner i årleg.

Kven som får tildelingar frå Sogn og Fjordane musikkfond skal ikkje avgjerast av Brak, men av tre uavhengige fagpersonar. Desse skal sitje på åremål i 3 år.

SOMU